Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 39. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

06.09.2021

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za juli 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

2. Razmatranje Izvještaja o namjenskom utrošku sredstava u skladu sa Odlukom o raspodjeli sredstava iz Budžeta institucija BiH;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

3. Razmatranje Izvještaja o realizaciji žetve strnih žita u 2021. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice - Pomoć vjerskim zajednicama;
Obrađivač: Ured premijera

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju sredstava za raspodjelu sa potrošačke jedinice – „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona";
Obrađivač: Ured premijera

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija" na ime troškova za organizovanje i realizovanje manifestacije 19. Međunarodni sajam turizma i ekologije „LIST";
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

7. Razmatranje Izjašnjenja po Prigovorima na Rješenje o razrješenju Upravnog odbora JU Arhiv TK;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021. g.;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem uposlenika na neodređenjo vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju pregovaračkog tima Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH.
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić