Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

URED VLADE


Adresa: Rudarska 65., Tuzla

Telefon/Fax: ++ 387 (0)35 369 317

 

Izvršni službenici:

- SEKRETAR VLADE:  Enver Ćosićkić
- POMOĆNIK SEKRETARA VLADE: Selma Smajlović

 

Stručna služba Vlade obavlja stručne, administrativno-tehničke i opšte poslove za potrebe Vlade Tuzlanskog kantona.


Stručna služba Vlade obavlja sljedeće poslove:

    daje mišljenja Vladi na prijedloge za donošenje zakona, na nacrte, odnosno prijedloge zakona, drugih propisa i akata koje donosi Skupština Kantona ili Vlada sa stanovišta njihove usklađenosti sa ustavom i pravnim sistemom;
    daje Vladi prijedloge i mišljenja o metodološkom jedinstvu u izradi kantonalnih zakona, propisa ili akata;
    sarađuje i pruža stručnu pomoć ministarstvima i drugim organima uprave u izradi zakona, propisa ili akata koje donosi Skupština Kantona ili Vlada;
    priprema konačne tekstove nacrta, odnosno predloga zakona, drugih propisa i akata koje utvrđuje Vlada;
    izrađuje nacrte propisa i drugih akata koje donosi Vlada;
    pruža stručnu i tehničku pomoć u izradi Programa rada Vlade i prati njegovo izvršenje;
    pomaže premijeru u izvršavanju zaključaka Vlade;
    pruža stručnu pomoć nadležnim organima u izradi analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala za Vladu;
    priprema i organizuje sjednice Vlade;
    obavlja stručne i druge poslove za potrebe radnih tijela Vlade;
    obezbjeđuje dokumentacioni materijal i podatke od značaja za rad Vlade i radnih tijela Vlade;
    vrši lekturu nacrta, odnosno predloga zakona, predloga propisa, drugih akata analize, izveštaja i drugih materijala koje donosi Vlada, odnosno podnosi Skupštini na razmatranje ili usvajanje;
    obavlja poslove u vezi sa informisanjem javnosti o radu Vlade, predsjednika i organa Vlade;
    administrativno-tehničke i operativne poslove za potrebe Vlade i radnih tijela Vlade, ako obavljanje ovih poslova nije organizovano na drugi način;
    druge poslove koje odredi Vlada.

Radom Stručne službe Vlade rukovodi sekretar Vlade.


Sekretar Vlade obezbjeđuje zakonitost, pravilnost, efikasnost i blagovremenost u izvršavanju poslova i zadataka iz djelokruga Stručne službe Vlade.


Sekretar Vlade, u smislu upravljanja Stručnom službom Vlade, ima prava i dužnosti ministra koji rukovodi kantonalnim ministarstvom.


Sekretar Vlade ima jednog ili više pomoćnika. Pomoćnici sekretara Vlade neposredno rukovode određenim područjem rada ili određenom organizacionom jedinicom i obavljaju stručne poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.


Vlada nadzire rad Stručne službe.

 

Stručna služba Vlade obavlja stručne, administrativno-tehničke i opšte poslove za potrebe Vlade Tuzlanskog kantona.


Stručna služba Vlade obavlja sledeće poslove:

 • daje mišljenja Vladi na predloge za donošenje zakona, na nacrte, odnosno predloge zakona, drugih propisa i akata koje donosi Skupština Kantona ili Vlada sa stanovišta njihove usklađenosti sa ustavom i pravnim sistemom; 
 • daje Vladi predloge i mišljenja o metodološkom jedinstvu u izradi kantonalnih zakona, propisa ili akata;
 • sarađuje i pruža stručnu pomoć ministarstvima i drugim organima uprave u izradi zakona, propisa ili akata koje donosi Skupština Kantona ili Vlada;
 • priprema konačne tekstove nacrta, odnosno predloga zakona, drugih propisa i akata koje utvrđuje Vlada;
 • izrađuje nacrte propisa i drugih akata koje donosi Vlada;
 • pruža stručnu i tehničku pomoć u izradi Programa rada Vlade i prati njegovo izvršenje;
 • pomaže predsedniku Vlade u izvršenju zaključaka Vlade;
 • pruža stručnu pomoć nadležnim organima u izradi analiza, izveštaja, informacija i drugih stručnih materijala za Vladu;
 • priprema i organizuje sednice Vlade;
 • obavlja stručne i druge poslove za potrebe radnih tela Vlade;
 • obezbeđuje dokumentacioni materijal i podatke od značaja za rad Vlade i radnih tela Vlade;
 • vrši lekturu nacrta, odnosno predloga zakona, predloga propisa, drugih akata analize, izveštaja i drugih materijala koje donosi Vlada, odnosno koji se dostavljaju Skupštini na razmatranje ili usvajanje;
 • obavlja poslove u vezi sa informisanjem javnosti o radu Vlade, predsednika i organa Vlade;
 • administrativno-tehničke i operativne poslove za potrebe Vlade i radnih tela Vlade, ako obavljanje ovih poslova nije organizovano na drugi način;
 • druge poslove koje utvrđuje Vlada.

Radom Stručne službe Vlade rukovodi sekretar Vlade.


Sekretar Vlade obezbeđuje zakonitost, pravilnost, efikasnost i blagovremenost u izvršavanju poslova i zadataka iz delokruga Stručne službe Vlade.


Sekretar Vlade, u smislu rukovođenja Stručnom službom Vlade, ima prava i dužnosti ministra koji rukovodi kantonalnim ministarstvom.


Sekretar Vlade ima jednog ili više pomoćnika. Pomoćnici sekretara Vlade neposredno rukovode određenom oblasti rada ili određenom organizacionom jedinicom i obavljaju stručne poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.


Vlada vrši nadzor nad radom Stručne službe.

Najave