Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

PODSTICAJI U ZAPOŠLJAVANJU I INTERVENCIJE U PRIVREDNIM SUBJEKTIMA


Stupaju na snagu Zakon o podsticajima za zapošljavanje i intervencijama u privrednim subjektima i Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona

Objavom u Službenim novinama Tuzlanskog kantona broj 08/14 stupio je na snagu Zakon o podsticajima za zapošljavanje i intervencijama u privrednim subjektima. Cilj Zakona je podsticanje novog zapošljavanja i privrednog razvoja Tuzlanskog kantona, a sredstva za podsticanje novog zapošljavanja obezbjeđivat će se iz dobrovoljnih donacija zaposlenih lica, donacija domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, kao i drugih izvora.
 

Sredstva za sanaciju ili restrukturiranje privrednih subjekata i pomoć privrednim subjektima u poteškoćama obezbijeđivat će se u Budžetu Tuzlanskog kantona.

 

Također, osam dana nakon objave tj. u utorak 24.06.2014. godine na snagu će stupiti i Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona. Ovim zakonom uređuju se pitanja u vezi sa novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, izvor i visina sredstava novčanih podrški, opšti uslovi za ostvarivanje novčanih podrški, modeli podrški, postupak ostvarivanja, izvještavanje o realizovanim novčanim podrškama, te nadzor nad provođenjem odredbi ovog zakona i kaznene odredbe. Cilj Zakona je obezbjeđenje dugoročne podrške koja će omogućiti konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju za tržište, stvaranje komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i podizanje nivoa proizvodnje na nivo samoodrživosti u proizvodnjama koje imaju uporednu prednost i otvaranje novih kapaciteta, čime bi se stekli preduslovi prelaza na izvoz pojedini proizvoda, pri tome poštujući pravila Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i načela Europske unije (EU).

 

Najave