Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

ČLANOVI VLADE


MINISTAR UNUTRAŠNJIH POSLOVA - Hajrudin Mehanović

Adresa: Turalibegova bb, Tuzla
Tel. : + 387 35 250 011
Fax.: + 387 35 255 538; 251 432
e-mail: portparol@muptk.ba 

MINISTAR PRAVOSUĐA I UPRAVE - Nataša Marošević

Adresa: Džafer mahala 51 , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 375
Fax.: + 387 35 369 376
e-mail: minpu@tk.kim.ba 

MINISTAR OBRAZOVANJA I NAUKE - Ahmed Omerović

Adresa: Muhameda Hevaija Uskufija 1 , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 341; + 387 35 369-337
Fax.: + 387 35 281 296
e-mail: mon@tk.kim.ba 

MINISTAR PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE - Anela Ajšić

Adresa: Rudarska 65 , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 428; + 387 35 369 429
Fax.: + 387 35 369 428
e-mail: minpuzo@tk.kim.ba 

MINISTAR FINANSIJA - Suad Mustajbašić

Adresa: Turalibegova 40, Tuzla 75000
Tel. : +387(0)35 369 369 , +387(0)35 369 367
Fax.: +387(0)35 369 367, 250 534

MINISTAR ZA KULTURU, SPORT I MLADE - Damir Gazdić

Adresa: Rudarska 65 , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 352; 
Fax.: + 387 35 281 351 
e-mail: mksm@tk.kim.ba 

MINISTAR TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA - Denis Bećirović

Adresa: Mije Keroševića 20. , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 393; + 387 35 369 396
Fax.: + 387 35 369 394
e-mail: mintts@tk.kim.ba 

MINISTAR POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE - Fedahija Ahmetović

Adresa: Muftije ef. Kurta br.1, Tuzla
Tel. : + 387 35 369 421; + 387 35 369 422
Fax.: + 387 35 369 427
e-mail: minpvs@tk.kim.ba 

MINISTAR ZDRAVSTVA - Dušanka Bećirović

Adresa: Rudarska 72 , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 419;
Fax.: + 387 35 369 420
e-mail: minzdr@tk.kim.ba 

MINISTAR ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK - Fadil Alić

Adresa: Fra Grge Martića 8. , Tuzla
Tel. : + 387 35 369 335;
Fax.: + 387 35 369 355
e-mail: minrspp@tk.kim.ba 

MINISTAR PRIVREDE - Edin Duraković

Adresa:  Maršala Tita do br. 34 (zgrada Toranj) sprat 2., Tuzla
Tel. : + 387 35 369 327
Fax.: + 387 35 369 332
e-mail: mp@tk.kim.ba 

MINISTAR ZA BORAČKA PITANJA - Senada Dizdarević

Adresa:  Maršala Tita do br. 34 (zgrada Toranj) sprat 4., Tuzla
Tel. : + 387 35 369 375
Fax.: + 387 35 369 376
e-mail: minbp@tk.kim.ba 

Najave