Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA TK


Registar upravnih postupaka je potpuna i sveobuhvatna evidencija svih upravnih postupaka koji se vode na nivou ministarstava, kancelarija, uprava i službi.

Registar sadrži sledeće podatke o upravnim postupcima:
• puni naziv obrasca,
• nadležna organizaciona jedinica,
• potrebne informacije i dokumentaciju prilikom podnošenja zahteva,
• Kontakt informacije,
• pravni akti i zakoni koji se odnose na predmet (obrazac, zahtev),
• naknade za plaćanje,
• beleške i
• priloženi zahtev u elektronskoj formi.

Sve administrativne procedure razvrstane po ministarstvima, kancelarijama, upravama i službama možete videti na sledeći način:

Odjeljenje kulture i sporta
AP
Obrazac
MONKS.KS.1 Raspodjela sredstava za manifestacije kulture od interesa za TK MONKS.KS.10
Javni poziv i raspodjela sredstava za tjelesnu kulturu i sport
MONKS.KS.11 Javni poziv i raspodjela sredstava za medije javnog infromisanja MONKS.KS.2 Slobodan pristup informacijama MONKS.KS.3 Organizovanje i polaganje stručnog ispita iz bibliotečke djelatnosti MONKS.KS.4 Organizovanje i polaganje stručnog ispita iz arhivske djelatnosti MONKS.KS.5 Osnivanje ustanova kulture MONKS.KS.6 Statusne promjene ustanova kulture MONKS.KS.7 Javni poziv i raspodjela sredstava za idzavačku djelatnost MONKS.KS.9 Dodjela jednokratnih stipendija i nagrada vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim sportistima sa područja kantona
Odjeljenje za obrazovanje i nauku
AP
Obrazac
MONKS.ON.1 Upis u Registar predškolskih ustanova MONKS.ON.19 Realizacija projekata u osnovnim i srednjim školama MONKS.ON.2 Upis u Registar osnovnih škola MONKS.ON.15 Osnivanje odgojno-obrazovnih ustanova MONKS.ON.3 Upis u Registar srednjih škola MONKS.ON.5 Statusne promjene odgojno obrazovnih ustanova MONKS.ON.6 Istraživanje u osnovnim i srednjim školama MONKS.ON.7 Prijevremeni upis učenika u prvi razred osnovnih škola MONKS.ON.8 Promjena školskog područja učenika osnovnih škola MONKS.ON.4 Upis u Registar visokoškolskih ustanova MONKS.ON.18 Osnivanje visokoškolske ustanove MONKS.ON.9 Priznavanje inostranih visokoškolskih isprava MONKS.ON.10 Nostrifikacija i ekvivalencija iznozemnih osnovnoškolskih i srednjo školskih isprava MONKS.ON.23 Zdravstveno osiguranje učenika i studenata MONKS.ON.14 Odobrenje unošenja naziva "Tuzlanski kanton" u nazivu udruženja MONKS.ON.20 Javni konkurs za dodjelu kredita redovnim studentima po osnovu materijalnog položaja i socijalnog statusa MONKS.ON.21 Javni konkurs za dodjelu kredita redovnim studentima koji su ostvarili natprosječan uspjeh
Odsjek za saobraćajnu edukaciju
AP
Obrazac
MONKS.SE1 Osnivanje auto-škole MONKS.SE2 Promjene u uslovima rada auto-škole MONKS.SE3 Izdavanje/zamjena dozvole instruktora vožnje MONKS.SE4 Izdavanje/zamjena licence ispitivača/predavača MONKS.SE5 Sticanje zvanja instruktora vožnje MONKS.SE6 Sticanje licence ispitivača/predavača MONKS.SE7
Polaganje vozačkog ispita
MONKS.SE8 Zamjena potvrde/uvjerenja za upravljanje mopedom/traktorom/radnom mašinom/motokultivatorom
Služba za saobraćaj
AP
Obrazac
MONKS.EP.1 Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa Trezora (JRT) Tuzlanskog kantona

Kantonalna uprava za šumarstvo
AP
Obrazac
MPSV.KUS.1 Odobrenje za doznaku i sječu drvne mase u šumama MPSV.KUS.2 Odobrenja za sječu i otpremu drvne mase u njivama
Odsjek poljoprivrede i prehrambene industrije
AP
Obrazac
MPSV.PPIV.1 Saglasnost za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe MPSV.PPIV.2 Saglasnost za upis u Registar proizvođača sjemena MPSV.PPIV.3 Saglasnost za upis u Registar proizvođača presadnica MPSV.PPIV.4 Saglasnost za upis u Registar proizvođača micelija, jestivih i ljekovitih gljiva MPSV.PPIV.5 Saglasnost za upis u Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena MPSV.PPIV.6 Saglasnost za upis u Registar laboratorija za kontrolu kvaliteta poljoprivrednog sjemena MPSV.PPIV.7 Saglasnost za upis u registar uvoznika poljoprivrednog sjemena, sadnog materijala, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva MPSV.PPIV.8 Saglasnost za upis u Registar proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala MPSV.PPIV.9 Upis u Upisnik proizvođača mlinskih proizvoda
Odsjek šumarstva, lovstva i drvne industrije
AP
Obrazac
MPSV.VSDI.10 Odobrenje za naseljavanje novih vrsta divljači MPSV.VSDI.6 Saglasnost za upis u Registar proizvođača šumskog sadnog materijala MPSV.VSDI.8 Saglasnost na privremene godišnje planove gospodarenja lovištem MPSV.VSDI.9 Odobrenje za držanje nezaštićene divljači u ograđenom prostoru radi treninga i ispitivanja urođenih osobina lovačkih pasa MPSV.VSDI.11 Dozvola za krčenje šume
Odsjek veterinarstva i ribarstva
AP
Obrazac
MPSV.PPIV.12 Utvrđivanje ispunjavanja propisanih veterinarsko zdravstvenih uslova u pogledu izgradnje, tehničkog uređenja, opreme, načina rada, stručnog kadra i higijene MPSV.PPIV.10 Veterinarsko zdravstvena saglasnost na lokaciju i projektnu dokumentaciju za izgradnju i rekonstrukciju objekata MPSV.PPIV.11 Veterinarsko zdravstvena saglasnost za tradicionalno sportsko natjecanje bikova i izložbe životinja
Odsjek vodoprivrede
AP
Obrazac
MPSV.VSDI.1 Predhodna vodna saglasnost MPSV.VSDI.2 Vodna saglasnost MPSV.VSDI.3 Vodna dozvola MPSV.VSDI.4 Odredivnanje granice vodnog dobra za površinske vode II kategorije MPSV.VSDI.5 Ustanovljavanje ograničenog prava korišćenja na javnom vodnom dobru uz površinske vode II kategorije

Odjeljenje za poduzetništvo i obrt
AP
Obrazac
MRP.2
Slobodan pristup informacijama

Odjeljenje saobraćaja
AP
Obrazac
MTTS.S.1 Saglasnost za obavljanje posebnog obrta iz oblasti cestovnog prijevoza MTTS.S.2 Rješenje o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila MTTS.S.3 Izmjena Rješenja o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila MTTS.S.4 Licenca AB za nove prijevoznike - pravna lica MTTS.S.5 Licenca B za nove prijevoznike - pravna lica MTTS.S.6 Licenca B za nove prijevoznike - fizička lica MTTS.S.7 Licenca C za nove prijevoznike - pravna lica MTTS.S.8 Licenca C za nove prijevoznike - fizička lica MTTS.S.9 Licenca D za nove prijevoznike - pravna lica MTTS.S.10 Licenca D za nove prijevoznike - fizička lica MTTS.S.11 Licenca vozila A,B,C za pravna i fizička lica MTTS.S.12 Licenca vozila D za pravna i fizička lica MTTS.S.13 Iskaznica za vozača - pravna i fizička lica MTTS.S.14 Dopunska taksi oznaka - pravna i fizička lica MTTS.S.15 Izmjena Rješenja o dopunskoj taksi oznaci - pravna i fizička lica MTTS.S.16 Uvjerenja za dobijanje TA-registarskih oznaka - pravna i fizička lica MTTS.S.17 Uvjerenja za produženje registracije sa TA-registarskim oznakama - pravna i fizička lica MTTS.S.18 Uvjerenje za registraciju vozila sa TA registarskim oznakama - pravna i fizička lica MTTS.S.19 Uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksi vozača MTTS.S.20 Usklađivanje kantonlnih redova vožnje MTTS.S.21 Ovjera Itinerera redova vožnje MTTS.S.22 Ovjera Ugovora o kooperativnom održavanju redova vožnje MTTS.S.23 Privremeno obustavljanje održavanja linija polazaka/povratak usljed više sile ili vanrednog slučaja MTTS.S.24 Brisanje linija, polazaka/povrataka iz Registra redova vožnje MTTS.S.25 Odobravanje upisa plovnih objekata u registar, odnosno očevidnik MTTS.S.26 Ispunjavanje tehničkih i drugih uslova za obavljanje djelatnosti u oblasti trgovine, turizma i saobraćaja MTTS.S.27 Izdavanje posebnih duplikata dokumenata iz službene evidencije MTTS.S.28 Uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije MTTS.S.29 Pristup informacijama MTTS.S.30 Izmjena režima saobraćaja po zahtjevu izvođača radova, sportskih organizacija, državnih organa i drugih subjekata
Odjeljenje trgovine i turizma
AP
Obrazac
MTTS.TT.13 Zahtjev za dodjelu licence putničkim agencijama za organizaciju turističkih putovanja MTTS.TT.14 Zahtjev za ovjeru knjige žalbi-turistička djelatnost
Sektor turizma
AP
Obrazac
MTTS.TT.1 Ispunjavanje minimalnih tehničkih uslova i kategorizacija smještajnih ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli" MTTS.TT.2 Ispunjavanje uvjeta za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za prehranu iz skupine "restorani" MTTS.TT.4 Potvrde o ispunjavanju uslova objekta za izvođenje predviđenih nastavnih i van nastavnih sadržaja nastave/škole u prirodi MTTS.TT.5 Ovjera knjiga žalbe MTTS.TT.6 Ovjera knjiga gostiju i knjige popisa gostiju MTTS.TT.7 Izdavanje duplikata Rješenja iz službene evidencije MTTS.TT.8 Uvjerenja o položenom stručnom ispitu iz ugostiteljstva MTTS.TT.9 Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije MTTS.TT.10
Pristup informacijama
MTTS.TT.11 Saglasnost ugostiteljskim objektima za prijavu na Javni poziv za određene projekte MTTS.TT.12 Ispunjavanje minimalno tehničkih uvjeta za rad u pokretnim ugostiteljskim objektima

AP
Obrazac
MUP.K.1
Pristup informacijama
Inspektorat za zaštitu od požara
AP
Obrazac
MUP.IZP.1 Saglasnosti na Elaborat zaštite od požara na gradilištu MUP.IZP.2 Odobrenje za lokaciju i upotrebu tipskih kontejnera
Odjeljenje za administraciju Banovići, Čelić, Doboj Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Tuzla, Teočak, Sapna, Srebrenik, Živinice
AP
Obrazac
MUP.SUKP.1-1 Promjena ličnog imena, prezimena ili imena MUP.SUKP.1-2 Izdavanje lične karte MUP.SUKP.1-3
Poništenje lične karte
MUP.SUKP.1-4 Lična karta za strance sa odobrenim stalnim boravkom u BiH MUP.SUKP.1-5
Zamjena lične karte (promjena izgleda)
MUP.SUKP.1-6 Dodjeljivanje JMB MUP.SUKP.1-7 Poništenje JMB (pogrešno određeni, duplo određeni, odjava prebivališta, odricanje od BiH državljanstva) i isprava izdatih na JMB MUP.SUKP.1-8
Prijava i odjava prebivališta-boravišta
MUP.SUKP.1-9 Izdavanje putne isprave MUP.SUKP.1-10 Hitno izdavanje putne isprave MUP.SUKP.1-11
Izdavanje putne isprave malodobnom djetetu uz saglasnost organa starateljstva ili čiji je jedan roditelj nedostupan organima
MUP.SUKP.1-12
Oglašavanje putne isprave nevažećom i poništenje iste
MUP.SUKP.1-13
Poništenje vozačke dozvole, saobračajne dozvole, potvrde o registraciji, potvrde o vlasništvu ( gubitak, krađa, oštećenje )
MUP.SUKP.1-14 Izdavanje vozačke dozvole MUP.SUKP.1-15 Produženje - zamjena vozačke dozvole MUP.SUKP.1-16 Prva registracija vozila MUP.SUKP.1-17 Produženje registracije MUP.SUKP.1-18 Promjena podataka o vozilu MUP.SUKP.1-19
Promjena vlasništva
MUP.SUKP.1-20 Promjena vlasništva i produženje registracije vozila MUP.SUKP.1-21
Promjena saobraćajne/prometne dozvole
MUP.SUKP.1-22 Promjena tablica MUP.SUKP.1-23 Odjava vozila MUP.SUKP.1-24 Promjena podataka o vlasniku vozila MUP.SUKP.1-25 Promjena potvrde o vlasništvu (POV) MUP.SUKP.1-26 Promjena potvrde o registraciji (POR) MUP.SUKP.1-27
Ponovna prijava vozila
MUP.SUKP.1-28
Promjena stikera
MUP.SUKP.1-29 Povrat pogrešno uplaćenih ili više uplaćenih sredstava MUP.SUKP.1-30
Prijem u državljanstvo BiH na osnovu člana 10. Zakona o državljanstvu BiH
MUP.SUKP.1-31 Uvjerenja i potvrde o činjenicama o kojim se vodi službena evidencija
Policijska uprava Gračanica, Gradačac, Kalesija, Lukavac, Tuzla, Živinice
AP
Obrazac
MUP.PU.1 Odobrenje za nabavku oružja MUP.PU.2 Registracija vatrenog oružja-Izdavanje oružanog lista/zamjena oružanog lista MUP.PU.3 Obavljanje djelatnosti prometa oružja i municije MUP.PU.4 Prijava javnog okupljanja i sportskih manifestacija MUP.PU.5
Odobrenje za izvođenje bakljade, vatrometa i sličnih priredbi
MUP.PU.6 Prijevoz eksplozivnih materija MUP.PU.7 Nabavka eksplozivnih materija MUP.PU.8 Uvjerenja i potvrde o činjenicama o kojim se vodi službena evidencija MUP.PU.9
Pristup informacijama
Sektor za upravno - pravne i kadrovske poslove
AP
Obrazac
MUP.SUKP.1
Naknadni upis u Knjigu državljana F BiH za lica koja su rođena na teritoriji RS
MUP.SUKP.2
Poništenje JMB određenih u MUP TK za područje općina Bijeljina, Bratunac, Srebrenica, Vlasenica, Zvornik
MUP.SUKP.3
Odobrenje za rad agencije za zaštitu ljudi i imovine
MUP.SUKP.4
Odobrenje za nabavljanje vatrenog oružja za agencije i unutrašnje službe zaštite
MUP.SUKP.5 Odobrenje za pohađanje obuke radi sticanja certifikata za obavljanje poslova zaštite MUP.SUKP.6 Saglasnost na akt o osnivanju unutrašnje službe za zaštitu ljudi i imovine i odobrenja za rad MUP.SUKP.7 Izdavanje službenih iskaznica za lica koja obavljaju poslove zaštite MUP.SUKP.8 Odobrenje za obavljanje poslova održavanja i ispitivanja aparata za gašenje početnog požara MUP.SUKP.9 Uvjerenja i potvrde o činjenicama o kojim se vodi službena evidencija

AP
Obrazac
MBP.3
Pravo po osnovu preostale radne sposobnosti
MBP.4 Pravo na dodjelu stipendija MBP.10
Beneficije pri zapošljavanju boračke populacije
MBP.5 Rješavanje stambenog pitanja
Odjeljenje za ekonomsko finansijske poslove
AP
Obrazac
MBP.9 Participacija u učešću - održavanju sportskih takmičenja u invalidskom sportu i manifestacija povodom obilježavanja Dana OSBiH na području Kantona
Odjeljenje zа pravne, socijalno-statusne i informativne poslove
AP
Obrazac
MBP.6 Naknada troškova podizanja nišana-nadgrobnih spomenika MBP.8
Jednokratne novčane pomoći
MBP.2
Pravo na banjsko i klimatsko liječenje
MBP.1
Pravo na liječenje u inostranstvu

AP
Obrazac
PZ.1
Polaganje stručnog ispita za nastavnike i stručne saradnike u predškoskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama
PZ.2
Uvjerenje i potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
PZ.3
Odobravanje imenovanja mentora za pripravnike/volontere

Odjeljenje za informisanje, informacione sisteme, obezbjeđenje i tehničke poslove
AP
Obrazac
UZPKO.1
Slobodan pristup informacijama

Sektor za administrativno tehničke i inspekcijske poslove
AP
Obrazac
KUCZ.1
Povrat pogrešno i više uplaćenih naknada namjenskih prihoda
KUCZ.5
Naknada licu u radnom odnosu za učešće u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara po naredbi KŠCZ
KUCZ.6
Naknada štete trećim licima za uništena sredstva tokom gašenja požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara po naredbi KŠCZ
KUCZ.7
Naknada zbog povreda i druga prava zbog učešća građana u požaru i spašavanju ljudi i materijalnih dobara po naredbi KŠCZ
Sektor za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo
AP
Obrazac
KUCZ.2
Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara - stručno osposobljavanje i usvršavanje zaposlenih lica za zaštitu od požara
KUCZ.3
Polaganje ispita u oblasti vatrogastva - profesionalni vatrogasac
KUCZ.4
Polaganje ispita u oblasti vatrogastva - dobrovoljni vatrogasac
KUCZ.8
Polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu

Inspektorat za urbanizam, građevinarstvo, ekologiju i industriju
AP
Obrazac
KUIP.1
Rješenje za upotrebu novoizgrađenih termoenergetskih postrojenja (posuda pod pritiskom i kotlovskih postrojenja)
KUIP.2
Rješenje o upotrebi termoenergetskog postrojenja (posude pod pritiskom/kotlovka postrojenja) u toku eksploatacije
KUIP.3
Rješenje o dozvoli izrade termoenergetskog postrojenja
KUIP.4
Uvjerenje o usklađenosti projektne dokumentacije za izradu elektroenergetskog postrojenja

AP
Obrazac
KK.1
Odobrenje studije tehno-ekonomske opravdanosti
KK.2
Ovlaštenje za vođenje pregovora
KK.3
Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije
KK.4
Odobrenje ugovora o koncesiji
KK.5
Izvod iz registra koncesija
KK.6
Arbitraža između ugovornih strana
KK.7
Primjedbe potrošača na usluge koncesionara

Najave