Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

KOMISIJA ZA KONCESIJE


Adresa: Soli br.2 , 75000 Tuzla
Tel. : (035) 281 742
Fax: (035) 283-547
E-mail : komisijatk@bih.net.ba


Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona(u daljem tekstu Komisija), je regulatorno tijelo koje obavlja funkcije i vrši ovlaštenja u vezi sa dodjelom koncesija koje su u nadležnosti Kantona i u svom radu se zalaže za zadovoljavanje javnih potreba i privredni razvoj putem uključivanja privatnog sektora u finansiranje,projektovanje,izgradnju,obnovu,održavanje i/ili rukovođenje radom infrastrukture i za nju vezanih objekata i uređaja,usluga i eksploataciju prirodnih resursa i objekata koji služe njihovom iskorištavanju,vodeći računa o zaštiti privrednih i društvenih interesa,zaštiti okolice,kao i pravičnom odnosu prema privatnom sektoru.

Rad Komisije je regulisan zakonima i drugim aktima i to : 

 

Osnovni djelokrug rada Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona je :

  • Priprema Dokumenta o politici dodjele koncesija na području TK
  • Odobravanje studije ekonomske opravdanosti za svaki projekat prije javnog poziva
  • Izjašnjavanje na tekst javnog poziva koji priprema koncesor (ministarstvo)
  • Izjašnjava se na zahtjev koncesora za dobijanje ovlaštenja za vođenje pregovora
  • Davanje saglasnosti na zapisnik o vođenju pregovora
  • Utvrđivanje prijedloga odluke za dodjelu koncesije
  • Donošenje odluke o odobravanju ugovora o koncesiji
  • Praćenje cjelokupnog rada koncesionara

IZVOD IZ REGISTRA UGOVORA O KONCESIJAMA (26.01.2024)

IZVOD IZ REGISTRA UGOVORA O KONCESIJAMA (27.03.2024)

Najave