Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

UPUTSTVO O METODOLOGIJI ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I JAVNIH USTANOVA TK


Na osnovu člana 5. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (\"Službene novine Tuzlanskog kantona\", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 05.08.2014. godine, d o n o s i

 

U P U T S T V O
O METODOLOGIJI ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I JAVNIH USTANOVA TUZLANSKOG KANTONA

 

Uputstvo o metodologiji za izradu godišnjeg plana poslovanja javnih preduzeća i javnih ustanova TK

Najave