Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo privrede

Upoznajte drugu „Pametnu školu“ u Tuzlanskom kantonu

06.08.2018

Osnovna škola Sapna izgrađena je 70-tih godina sada već prošlog stoljeća. Sa radom je počela 1972. godine, a pohađali su je i neki od onih koji su danas uposlenici škole. Škola je počela sa radom pod imenom Filip Kljajić Fićo i pod tim imenom radi sve do rata 1992. godine, kada je škola pretrpjela značajna oštećenja.

Nakon rata škola je obnovljena i svoje aktivnosti nastavila pod imenom Osnovna škola Sapna. Škola je poslije rata brojala preko 1700 učenika. Uslijed migracija, nepovoljne ekonomske situacije i drugih razloga, u posljednjih 10 godina, došlo je do pada broja učenika, te je u protekloj godini u osnovnoj školi Sapna, nastavu pohađalo oko 780 učenika.

Učenici ove škole bilježe uspjehe na različitim poljima. Učestvuju na kantonalnim i federalnim takmičenjima iz oblasti matematike i likovne umjetnosti. Veoma su aktivne i sportske sekcije ove ustanove, naročito nogometna, košarkaška i odbojkaška sekcija. Veliki značaj škole ogleda se i u činjenici da je osnovna škola Sapna jedina osnovna škola na području općine, te kao takva predstavlja centar svih kulturnih, vjerskih, privrednih, zabavnih i drugih društvenih zbivanja.

Osnovna škola Sapna uključena je u projekat „Pametne škole", u kome je predviđena energetska obnova objekta koja uključuje: termoizolaciju zidova, termoizolaciju stropova, instaliranje sistema grijanja na biomasu (pelet) kao i dopunu instalacija sistema grijanja. Ukupna vrijednost radova na objektu iznosi 61.174,326 eura.

Mujo Salihović - direktor škole istakao je: "Objekat je u prošlosti bio energetski neefikasan, te su učenici u zimskom periodu, često prve časove morali provoditi u bundama i sa više odjeće nego što je to uobičajeno. Drugi problem predstavljalo je prokišnjavanje, zbog kojeg smo morali krečiti više puta godišnje. Objekat se, u zimskom periodu, grijao 24 sata dnevno, jer je to bio jedini način da obezbjedimo kakav takav komfor našim učenicima. Energetskom obnovom škole smatramo da ćemo dobiti efikasan objekat, u kom će učenicima i uposlenicima biti ugodno boraviti i obavljati svoje aktivnosti, i koji će zbog poboljšanja estetskih karakteristika biti reprezentativan na području cijele općine. Želio bih da izrazim i svoju zahvalnost Centru za razvoj i podršku, koji je organizacionim sposobnostima i inicijativom, uveliko doprinjeo da se čitav proces odvija bez poteškoća. Nadzor nad radovima, kao i samo izvođenje radova bilo je na zavidnom nivou. Komunikacija između izvođača radova, nadzornog organa i predstavnika škole bila je odlična. Svaki detalj koji se radio nije išao mimo našeg znanja, te smo o svemu bili blagovremeno obavješteni".

Jedna od aktivosti u projektu Pametne škole jeste i obuka za energetske menadžere koju je pohađalo 40 polaznika, iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, među kojima i uposlenik osnovne škole Sapna, Fahrudin Bešić.
Fahrudin Bešić - Saradnik za ekonomsko-finansijske poslove i certificirani energetski menadžer: "Utisci koji su ostvareni tokom obuke ostavili su značjnu promjenu na moje poglede prema potrošnji energije i energetskoj efikasnosti. Jedna od prvih stvari koje namjeravam uraditi jeste detaljna analiza potrošnje energenta za dobijanje toplotne energije i usporedba sa prethodnim stanjem, kako bih realno pokazao koji su to efekti i benefiti koje energetska obnova donosi našoj školi. Nakon obnove, pored finansijskih efekata i smanjenja potrošnje energije, očekujemo i povećanje komfora, za svoje učenike, zbog kojih mi i jesmo tu. Sigurno je da će se povećati i bezbjednost naših učenika. Provođenje mjera EE ima efekta i na estetske karakeristike škole i obzirom na značaj iste, smatram da ćemo postati ponos i ogledalo naše općine, također smatram da ćemo biti primjer savremene škole" .

Po završetku građevinskih radova biće upriličena i svečanost u povodu otvaranja obovljenje škole.

Projektom Pametne škole je predviđeno, između ostalog i investiranje u energetsku obnovu objekata 7 osnovnih i srednjih škola u projektnom području (Brodsko-posavska županija i Tuzlanski kanton). Osnovna škola Sapna je druga škola u kojoj se izvode građevinsko-zanatski radovi na realizaciji mjera energetske efikasnost.

„Inovativnim umom do pametnih škola" ili skraćeno „Pametne škole" naziv je 3,2 miliona KM vrijednog prekograničnog projekta. Projekat se finansira iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska –Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Projekat implementiraju: Centar za razvoj i podršku (CRP), Tuzla sa partnerima: Tuzlanski kanton; Brodsko –posavska županija; Zelena akcija, Zagreb i Brodsko ekološko društvo, Slavonski Brod.