Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 5. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

03.05.2023

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D


1. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije


2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za period I - XII 2022. godine;

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona


3. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01. do 31.12.2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći


4. Razmatranje Informacije o maloljetničkoj delikvenciji na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


5. Razmatranje Izvještaja o ažuriranim poticajima u okviru liste investicionih poticaja ministarstava, samostalnih uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


6. Razmatranje Izvještaja o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede – Odjeljenje za razvoj


7. Razmatranje nacrta Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2024.-2026. godina;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


8. a) Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.12.2022. godine;

b) Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.12.2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu za JU Osnovna škola Gnojnica Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za imenovanje direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Troškovi manifestacija" (3 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uslovima, kriterijima i postupku raspodjele sredstava za sufinansiranje razvoja i unapređenje javne tržišne infrastrukture na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele novčanih sredstava za kapitalne transfere u oblasti turizma;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju pokroviteljstva X Simpozija magistara farmacije Tuzlanskog kantona sa međunarodnim učešćem u organizaciji Komore magistra farmacije Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva za utrošak prihoda od koncesija" u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Poljoprivrednom zavodu, upravnoj organizaciji u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić