Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Nekategorisano

Energijski obnovljena Osnovna škola Špionica

16.12.2021

IMG 0178U proteklom periodu urađeni su građevinsko-zanatski i mašinsko-instalaterski radovi u cilju poboljšanja energijske efikasnosti objekta u okviru projekta koji implementiraju Vlada Tuzlanskog kantona, Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla i Brodsko-posavska županija. Riječ je o projektu pod nazivom Inovativnim umom do ICT pametnih škola (Pametne škole 2) INTERREG IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

Naglašavajući da je jedna od osnovnih misija Vlade Tuzlanskog kantona poboljšanje uslova boravka i rada učenika u osnovnim i srednjim školama kao i rada nastavnika i nastavnog osoblja, ministar Baraković ovom je prilikom kazao da se to uglavnom radi kroz kapitalna ulaganja te da će za narednu godinu u budžetu za ove namjene također biti izdvojena veća svota.

„Ali pored kapitalnih ulaganja danas svjedočimo da se zajedničkom sinergijom, kao što je to slučaj između CRP-a i Vlade TK i Brodsko-posavske županije mogu dobiti značajna sredstva, realizovati i poboljšati uslovi boravka i rada učenika", kazao je ministar Baraković.

U OŠ Špionica postavljena je toplotna izolacija na vanjske zidove na oko 1250 m2 te zamijenjen kotao na ugalj, energijski efikasnijim kotlom na pelet, snage 200 kw što je koštalo oko 108 000 KM.

Direktor centra za razvoj i podršku Edin Zahirović istaknuo je da je realizacija projekta Pametne škole 2 na sredini.

„Do sada smo energetski obnovili 9 škola, još dvije škole su u procesu pripreme, dakle tenderi su raspisani, očekuju se radovi na proljeće a onda preostalih 7 škola će biti obnovljeno sredinom i u drugom dijelu godine. Do sada je utrošeno negdje oko 900 000 KM", naglasio je direktor Zahirović.

„Ovo je i međunarodno prepoznat i priznat kao jedan kvalitetan projekat. Mi smo pored toga realizirali i nabavku novih kotlova na bio masu u četiri škole na području TK a u 2022. godini ćemo u okviru ovog projekta realizirati nabavku dodatnih 5 kotlova za novih 5 škola koje će biti obnovljene u okviru projekta Pametne škole 2" kazala je ovom prilikom pomoćnik ministra za razvoj TK Erna Kusturica i koordinator projektnog tima Vlade TK u okviru projekta Pametne škole 2 te naglasila da je ovo jedan od najznačajnijih projekata koji Vlada TK implementira kada je u pitanju Ministarstvo privrede.


{webgallery}IMG 0185IMG 0187IMG 0192IMG 0197IMG 0200IMG 0206IMG 0178{/webgallery}