Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
obavještenja i rezultati

OBAVJEŠTENJE - "Podrška razvoju Kantona» za 2023. godinu"

11.10.2023

Zbog velikog broj upita obavještavaju se podnosioci prijava po Javnom pozivu za dostavljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2023. godinu da je neophodno da u svojoj prijavi dostave svu taksativno nabrojanu OBAVEZNU DOKUMENTACIJU.

Ukoliko aplikatni nemaju zaposlenih žena, odnosno nemaju zaposlenih osoba mlađih od 35 godina, ili nisu primili de minimis pomoć ili drugu državnu pomoć potrebno je da to navedu u izjavama (dostupne na web stranici Vlade TK uz Javni poziv) i iste potpisane i ovjerene od strane podnosioca prijave dostave uz ostalu obaveznu dokumentaciju.

U slučaju da su podnosioci prijava svoje prijave poslali, a da nisu dostavili svu obaveznu dokumentaciju, potrebno je da iste dopune sa nedostajućom dokumentacijom i preporučeno poštom ili lično u zapečaćenim kovertama dostave na adresu:

 

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona

Pisarnica Vlade TK, Fra Grge Martića 8, 75000 Tuzla,

sa naznakom: NE OTVARATI – Dopuna prijave po Javnom pozivu za dostavljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2023. godinu,

sa napomenom:

Projekat: ___________________ (navesti naziv projekta)

 

                                                                                                                                                                                                                          MINISTARSTVO PRIVREDE