Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
obavještenja i rezultati

KANDIDATI KOJI POLAŽU STRUČNI ISPIT 27.10.2023. GODINE U PROSTORIJAMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA SA POČETKOM U 15 SATI

24.10.2023

(Ministarstvo zdravstva se nalazi u prostorijama Rudarskog instituta u Tuzli a kandidati su dužni doći sat vremena ranije i sa sobom imati ličnu kartu)

GRUPA 1 -MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR: (kandidati trebaju doći u 14 h)
1. ZULIĆ ADNAN
2. POŽEGIĆ DŽEVAD
3. KASIMOVIĆ SAMRA
4. ALIĆ DINO
5. HUSEINBAŠIĆ MAHIR
6. MUMINOVIĆ DŽENAN
7. KRAJINOVIĆ MENSURA
8. NERETLJAK DŽEJLANA
9. MEŠANOVIĆ ALMIR
10. ALIĆ RIJALDA
11. MALKIĆ JASMINA

PEDIJATRIJSKA SESTRA:
1. SUBAŠIĆ AMELA
2. ARIFOVIĆ JASNA

FARMACEUTSKI TEHNIČAR:
1. GALČEVIĆ LEJLA
LABORATORIJSKI TEHNIČAR:
1. DERAKOVIĆ DANELA

STOMATOLOŠLA SESTRA:
1. OKIĆ SALIHOVIĆ ARNELA
ZUBNI TEHNIČAR:
1. SALIOSKI ALMA
2. SMAJLOVIĆ ANIDA
3. MEHMEDAGIĆ ANEL