Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
JP RTV TK

JAVNI KONKURS za prijem radnika na određeno vrijeme

12.12.2023

Na osnovu člana 39. Statuta JP RTV TK ("Službene novine TK", br. 12/17 i 3/20), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu, člana 4. Pravilnika o radu JP RTV TK i saglasnosti Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona broj: 11/1-30-027469-1/23 od 05/12/2023. godine, objavljuje se

JAVNI KONKURS
za prijem radnika na određeno vrijeme

Javni konkurs se raspisuje za prijem radnika na određeno vrijeme na period do (24) dvadesetčetiri mjeseca, radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta kako slijedi:

1. Samostalni komercijalista, jedan izvršilac, određeno vrijeme


LINK KONKURSA: