Konačna rang lista kandidata za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu

Na osnovu odredaba člana 20. Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastruktrunu mrežu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 06/21), Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje

KONAČNU RANG LISTU

kandidata za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2022. godini na području Tuzlankog kantona

 

Konačna rang lista

Na osnovu člana 23. stav (1) i (2) Pravilnika o dodjeli finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica, broj: 15/1-02-8681-22 od 11.04.2022. godine, Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje:

KONAČNU RANG LISTU

podnosilaca zahtjeva za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2022. godini

 

Lista kandidata za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu

Na osnovu odredaba člana 17. stav (4) Odluke o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 06/21), Komisija za razmatranje prijava po raspisanom oglasu za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2022. godini na području Tuzlanskog kantona sačinjava

LISTU
kandidata za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2022. godine na području Tuzlanskog kantona, čiji su zahtjevi odbijeni kao neosnovani ili odbačeni kao nekompletni ili neblagovremeni...

 

 

 

Ponovljeni javni poziv za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu ZAPOŠLJAVANJA / SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 16. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, , ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20 - drugi prečišćeni tekst i 14/22) člana 22. Odluke o ostvarivanju povoljnijih uslova za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/22), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 


PONOVLJENI JAVNI POZIV

za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu
ZAPOŠLJAVANJA / SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona 

 

Prijedlog liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski staž)

Na osnovu odredbe člana 15. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za obavljanje volonterkog staža branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 15/19), Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branitelja i članova njihovih porodica za 2022. godinu, utvrđuje:

 

PRIJEDLOG LISTE
branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za
stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski staž)

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv