Rudarska 65. Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Nekategorisano

Počinje realizacija projekta „Pametne škole 2“

30.11.2020

MP CRP potpis ugovora 01 30 11 2020Novi projekat, koji simbolično nosi nastavak „2" („Pametne škole 2"), je vrijedan 3,6 miliona KM, a implementirat će se u okviru EU/IPA INTERREG programa prekogranične saradnje Hrvatska –Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Vodeći partner na projektu je Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla, a partneri na projektu su Vlada Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavska županija iz Hrvatske. U 27 mjeseci, koliko se projekt planira provoditi, investirati će se u toplifikaciju i podizanje stepena energijske efikasnosti u 33 objekta osnovnih i srednjih škola u projektnom području, i to 18 školskih objekata na Tuzlanskom kantonu.

Od ukupnog iznosa sredstava, na Tuzlanski kantonu se odnosi blizu 2 miliona KM za implementaciju projektnih aktivnosti. Obaveze Vlade Tuzlanskog kantona ogledaju se u sufinansiranju projekta u iznosu od 280.000,00 KM, te obezbjeđivanju dodatnih finansijskih sredstava u vidu pozajmice u iznosu od 300.000,00 KM, koja su neophodna za predfinansiranje projektnih aktivnosti, a što je i predmet danas potpisanog ugovora.

„Najznačajnije aktivnosti u okviru projekta su vezane za infrastrukturne radove na energetskoj obnovi škola. Uz partnerski sporazum, danas smo potpisali ugovor o pozajmici 300.000,00 KM i krećemo u realizaciju projekta. Pravila Projekta su takva da najprije trošimo vlastita finansijska sredstva, a nakon opravdavanja utroška tih sredstava EU ih refundira, nakon čega krećemo sa drugom fazom. Nakon uspješno realiziranog projekta ova pozajmljena sredstva ćemo vratiti u Budžet Tuzlanskog kantona" rekao je projekt menadžer Edin Zahirović, te istaknuo da će, obzirom da su sada već osigurana sredstva, već u narednim danima krenuti sa raspisivanjem tendera za izbor izvođača radova, kako bi se već u rano proljeće moglo krenuti i sa praktičnim radovima u školskim objektima.

„Inspiracija za projekat „Pametne škole 2" jeste uspješno realiziran prethodni projekat „Pametne škole". U prvom projektu smo obuhvatili ukupno 7 škola, od čega 6 u Tuzlanskom kantonu i jednu u Posavskoj županiji u Republici Hrvatskoj. Ovaj novi projekat obuhvata skoro 5 puta veći broj škola, tako da ćemo sada energetski obnoviti 18 škola u našem kantonu. To je pokazatelj da je Europska unija bila zadovoljna realizacijom prethodnog projekta, da je prepoznala njegov potencijal, te nam sada odobrila i novi projekat znatno većeg kapaciteta", kazala je pomoćnica ministra za razvoj Erna Kusturica, te dodala da je najveći doprinos ovih aktivnosti ustvari usmjeren prema učenicima.

„To se najbolje vidi u objektima koji su bili predmetom radova u prvom projektu. Prije naših intervencija učenici su nastavu slušali u jaknama, sa šalovima i kapama, te je, u takvim uslovima, bio upitan i kvalitet samog obrazovnog procesa. Danas ti učenici imaju sasvim drugačije, znatno uslovnije učionice, te ne sumnjamo da je uz bolje uslove za učenje i rad, i kvalitet njihovog znanja i stepen usvajanja novih saznanja znatno veći", zaključila je Kusturica.
Ugovor o pozajmici danas je u ime Vlade Tuzlanskog kantona potpisao ministar privrede Tuzlanskog kantona Asmir Hasić, dok je to u ime CRP-a učinila direktorica Centra Alenka Savić. Inovativnim umom do ICT pametnih škola" – PAMETNE ŠKOLE


 {webgallery}MP CRP potpis ugovora 02 30 11 2020MP CRP potpis ugovora 01 30 11 2020{/webgallery}