Obavijest o javnoj raspravi na nacrt Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći

Skupština Tuzlanskog kantona prihvatila je nacrt Zakona o pružanju besplatne prvane pomoći Zaključkom broj: 01-02-425-4/22 od 30.08.2022. godine i konstatovala da nacrt Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primejdbama na nacrt Zakona koje su uložila radna tijela i poslanici Skupštine Tuzlanskog kantona.

U skladu sa navedenim Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona upućuje u javnu raspravu nacrt Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći:

- Savezu općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine
- Svim općinama i gradovima na području Tuzlanskog kantona.

Javna rasprava će trajati 30 dana.


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv