Objavljeni javni pozivi za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja Lukavac, Kalesija i Gračanica

U okviru sveobuhvatnog programa podrške razvoju poduzetništva mladih „IMPAKT inkubator poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona" kojeg sprovode Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijska fondacija Impakt, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona te 10 jedinica lokalne samouprave Tuzlanskog kantona: Tuzla, Gračanica, Lukavac, Banovići, Čelić, Doboj Istok, Kalesija, Kladanj, Teočak i Sapna, objavljeni su javni pozivi za učešće u programu za područje 3 lokalne zajednice: Lukavac, Kalesija i Gračanica.

Gracanica Javni poziv vizualIMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program podrške kako osnivanju novih tako i podršci postojećim biznisima koji su registrovani u posljednjih godinu dana od strane mladih na području Tuzlanskog kantona. Program obuhvata komponente:

• Preduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje preduzetničkih vještina , prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
• Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
• Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne ideje
• Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Tokom trajanja javnih poziva za sve zainteresirane mlade sa područja navedenih lokalnih zajednica organizuju se i informativne radionice o programu koje su ujedno prilika za razgovor o poslovnim prilikama kao i resursima koje mladima stoje na raspolaganju u implementaciji njihovih poduzetničkih poduhvata.
Informativne radionice u Kalesiji i Gračanici slijedećem rasporedu:

• Informativna radionica o IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja Kalesija – petak 02.09.2022. godine sa početkom u 10.00 h, sala za sjednice Općinskog vijeća Kalesija
• Informativna radionica o IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja Gračanica – srijeda 14.09.2022. godine sa početkom u 12.00 h, online, putem Zoom platforme. Pristupni link moguće je pronaći u tekstu objave javnog poziva.

Ovim putem pozivaju se svi mladi sa područja navedenih lokalnih zajednica da prisustvuju prezentaciji/radionici.

Tekstove javnih poziva možete pronaći na slijedećim linkovima:

Lukavac: https://impakt.ba/bih/javni-poziv-za-ucesce-u-impakt-inkubatoru-poslovnih-ideja-lukavac/
Kalesija: https://impakt.ba/bih/javni-poziv-za-ucesce-u-impakt-inkubatoru-poslovnih-ideja-kalesija-2/
Gračanica: https://impakt.ba/bih/javni-poziv-za-ucesce-u-impakt-inkubatoru-poslovnih-ideja-gracanica-2/

U okviru sveobuhvatnog programa podrške razvoju poduzetništva mladih „IMPAKT inkubator poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona" kojeg sprovode Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijska fondacija Impakt, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona te 10 jedinica lokalne samouprave Tuzlanskog kantona: Tuzla, Gračanica, Lukavac, Banovići, Čelić, Doboj Istok, Kalesija, Kladanj, Teočak i Sapna, objavljeni su javni pozivi za učešće u programu za područje 3 lokalne zajednice: Lukavac, Kalesija i Gračanica.

Gracanica Javni poziv vizualIMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program podrške kako osnivanju novih tako i podršci postojećim biznisima koji su registrovani u posljednjih godinu dana od strane mladih na području Tuzlanskog kantona. Program obuhvata komponente:

• Preduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje preduzetničkih vještina , prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
• Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
• Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne ideje
• Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Tokom trajanja javnih poziva za sve zainteresirane mlade sa područja navedenih lokalnih zajednica organizuju se i informativne radionice o programu koje su ujedno prilika za razgovor o poslovnim prilikama kao i resursima koje mladima stoje na raspolaganju u implementaciji njihovih poduzetničkih poduhvata.
Informativne radionice u Kalesiji i Gračanici slijedećem rasporedu:

• Informativna radionica o IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja Kalesija – petak 02.09.2022. godine sa početkom u 10.00 h, sala za sjednice Općinskog vijeća Kalesija
• Informativna radionica o IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja Gračanica – srijeda 14.09.2022. godine sa početkom u 12.00 h, online, putem Zoom platforme. Pristupni link moguće je pronaći u tekstu objave javnog poziva.

Ovim putem pozivaju se svi mladi sa područja navedenih lokalnih zajednica da prisustvuju prezentaciji/radionici.

Tekstove javnih poziva možete pronaći na slijedećim linkovima:

Lukavac: https://impakt.ba/bih/javni-poziv-za-ucesce-u-impakt-inkubatoru-poslovnih-ideja-lukavac/
Kalesija: https://impakt.ba/bih/javni-poziv-za-ucesce-u-impakt-inkubatoru-poslovnih-ideja-kalesija-2/
Gračanica: https://impakt.ba/bih/javni-poziv-za-ucesce-u-impakt-inkubatoru-poslovnih-ideja-gracanica-2/

FOTOGRAFIJE

Gracanica Javni poziv vizual
Kalesija
Lukavac

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv