Za invalidske sportske klubove izdvojeno 60.000 KM

Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Zoran Blagojević potpisao je danas ugovore sa 4 invalidska sportska saveza u svrhu sufinansiranja trškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu.

IMG 0987Riječ je o Savezu košarkaških invalidskih klubova TK, Savezu sjedeće odbojke ratnih vojnih invalida i invalidnih lica TK, Streljačkom savezu invalidnih lica TK i Sportskom savezu osoba sa invaliditetom TK kojima je, putem resornog ministarstva, Vlada TK obezbijedila ukupno 60.000 KM.

Radi se o invalidskim sportskim klubovima čiji sastav čini više od 50% ratnih vojnih invalida u statusu sportiste i/ili stručnih lica osposobljeni za rad u sportu, a koji sportsku djelatnost obavljaju shodno odredbama Zakona o sportu.

Prema riječima ministra Blagojevića ove je godine procedura bila rigoroznija nego ranije. „Oni su morali prikupiti dokumentaciju o tome koliko su imali takmičenja, koliko svjetskih, evropskih, nacionalnih, rezultate na tim takmičenjima. Mi znamo da ova sredstva nisu ona koja će u potpunosti zadovoljiti potrebe, ali vidim da niko nije nezadovoljan", kazao je ministar Blagojević naglasivši koliko je poticajan kontakt sa takmičarima u ovim savezima.

„Imamo ovdje i sjedeću odbojku koja je svim građanima BiH na ponos. Najtrofejniji sport u kojem tri osobe dolaze sa našeg kantona, te selektor i trener također su sa našeg područja kantona. Jedna petina reprezentacije je iz TK a mi smo sretni i pratimo njihove rezultate", kazao je ministar Blagojević.

Sredstva se dodjeljuju nakon okončane procedure po raspisanom Javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu sufinansiranja troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2022. godinu.

Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Zoran Blagojević potpisao je danas ugovore sa 4 invalidska sportska saveza u svrhu sufinansiranja trškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu.

IMG 0987Riječ je o Savezu košarkaških invalidskih klubova TK, Savezu sjedeće odbojke ratnih vojnih invalida i invalidnih lica TK, Streljačkom savezu invalidnih lica TK i Sportskom savezu osoba sa invaliditetom TK kojima je, putem resornog ministarstva, Vlada TK obezbijedila ukupno 60.000 KM.

Radi se o invalidskim sportskim klubovima čiji sastav čini više od 50% ratnih vojnih invalida u statusu sportiste i/ili stručnih lica osposobljeni za rad u sportu, a koji sportsku djelatnost obavljaju shodno odredbama Zakona o sportu.

Prema riječima ministra Blagojevića ove je godine procedura bila rigoroznija nego ranije. „Oni su morali prikupiti dokumentaciju o tome koliko su imali takmičenja, koliko svjetskih, evropskih, nacionalnih, rezultate na tim takmičenjima. Mi znamo da ova sredstva nisu ona koja će u potpunosti zadovoljiti potrebe, ali vidim da niko nije nezadovoljan", kazao je ministar Blagojević naglasivši koliko je poticajan kontakt sa takmičarima u ovim savezima.

„Imamo ovdje i sjedeću odbojku koja je svim građanima BiH na ponos. Najtrofejniji sport u kojem tri osobe dolaze sa našeg kantona, te selektor i trener također su sa našeg područja kantona. Jedna petina reprezentacije je iz TK a mi smo sretni i pratimo njihove rezultate", kazao je ministar Blagojević.

Sredstva se dodjeljuju nakon okončane procedure po raspisanom Javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu sufinansiranja troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2022. godinu.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv