Vijesti iz Vlade

KOMISIJA ZA KONCESIJE


Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona(u daljem tekstu Komisija), je regulatorno tijelo koje obavlja funkcije i vrši ovlaštenja u vezi sa dodjelom koncesija koje su u nadležnosti Kantona i u svom radu se zalaže za zadovoljavanje javnih potreba i privredni razvoj putem uključivanja privatnog sektora u finansiranje,projektovanje,izgradnju,obnovu,održavanje i/ili rukovođenje radom infrastrukture i za nju vezanih objekata i uređaja,usluga i eksploataciju prirodnih resursa i objekata koji služe njihovom iskorištavanju,vodeći računa o zaštiti privrednih i društvenih interesa,zaštiti okolice,kao i pravičnom odnosu prema privatnom sektoru.


Aktuelni saziv Komisije imenovane od strane Skupštine Tuzlanskog kantona je :

1. Dr. sc. Rijad Joldić dipl. pravnik iz Srebrenika - predsjednik
2. Nataša Ustavdić, dipl. ing. geologije iz Tuzle - zamjenik predsjednika
3. Mirnes Hasanović, bachelor ing. mašinstva iz Sapne - član
4. Hrustan Noćić, dipl. ekonomista iz Tuzle, član
5. Edina Softić, bachelor prava iz Tuzle, član


Rad Komisije je regulisan zakonima i drugim aktima i to :

 

1. Zakon o koncesijama Tuzlanskog kantona (Službene novine Tuzlanskog kantona broj: 5/04)

    Izmjene i dopune Zakona o koncesijama Tuzlanskog kantona (Službene novine Tuzlanskog kantona broj : 7/05, 6/11, 1/13 i 11/14)

2. Dokument o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona (Službene novine Tuzlanskog kantona broj : 7/06)

3. Pravila Komisije za koncesije (Komisija 05.09.2005.godine)

4. Pravila o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije (Službene novine Tuzlanskog kantona broj : 7/09)


Osnovni djelokrug rada Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona je :
- Priprema Dokumenta o politici dodjele koncesija na području TK
- Odobravanje studije ekonomske opravdanosti za svaki projekat prije javnog poziva
- Izjašnjavanje na tekst javnog poziva koji priprema koncesor (ministarstvo)
- Izjašnjava se na zahtjev koncesora za dobijanje ovlaštenja za vođenje pregovora
- Davanje saglasnosti na zapisnik o vođenju pregovora
- Utvrđivanje prijedloga odluke za dodjelu koncesije
- Donošenje odluke o odobravanju ugovora o koncesiji
- Praćenje cjelokupnog rada koncesionara

 

 


Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona(u daljem tekstu Komisija), je regulatorno tijelo koje obavlja funkcije i vrši ovlaštenja u vezi sa dodjelom koncesija koje su u nadležnosti Kantona i u svom radu se zalaže za zadovoljavanje javnih potreba i privredni razvoj putem uključivanja privatnog sektora u finansiranje,projektovanje,izgradnju,obnovu,održavanje i/ili rukovođenje radom infrastrukture i za nju vezanih objekata i uređaja,usluga i eksploataciju prirodnih resursa i objekata koji služe njihovom iskorištavanju,vodeći računa o zaštiti privrednih i društvenih interesa,zaštiti okolice,kao i pravičnom odnosu prema privatnom sektoru.


Aktuelni saziv Komisije imenovane od strane Skupštine Tuzlanskog kantona je :

1. Dr. sc. Rijad Joldić dipl. pravnik iz Srebrenika - predsjednik
2. Nataša Ustavdić, dipl. ing. geologije iz Tuzle - zamjenik predsjednika
3. Mirnes Hasanović, bachelor ing. mašinstva iz Sapne - član
4. Hrustan Noćić, dipl. ekonomista iz Tuzle, član
5. Edina Softić, bachelor prava iz Tuzle, član


Rad Komisije je regulisan zakonima i drugim aktima i to :

 

1. Zakon o koncesijama Tuzlanskog kantona (Službene novine Tuzlanskog kantona broj: 5/04)

    Izmjene i dopune Zakona o koncesijama Tuzlanskog kantona (Službene novine Tuzlanskog kantona broj : 7/05, 6/11, 1/13 i 11/14)

2. Dokument o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona (Službene novine Tuzlanskog kantona broj : 7/06)

3. Pravila Komisije za koncesije (Komisija 05.09.2005.godine)

4. Pravila o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije (Službene novine Tuzlanskog kantona broj : 7/09)


Osnovni djelokrug rada Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona je :
- Priprema Dokumenta o politici dodjele koncesija na području TK
- Odobravanje studije ekonomske opravdanosti za svaki projekat prije javnog poziva
- Izjašnjavanje na tekst javnog poziva koji priprema koncesor (ministarstvo)
- Izjašnjava se na zahtjev koncesora za dobijanje ovlaštenja za vođenje pregovora
- Davanje saglasnosti na zapisnik o vođenju pregovora
- Utvrđivanje prijedloga odluke za dodjelu koncesije
- Donošenje odluke o odobravanju ugovora o koncesiji
- Praćenje cjelokupnog rada koncesionara

 

 

Registar administrativnih postupaka

 Registar administrativnih postupaka predstavlja potpunu i sveobuhvatnu evidenciju svih administrativnih postupaka koji se provode na nivou komisije.

 


Registar sadrži sljedeće podatke o administrativnim postupcima:

• puni naziv obrasca,
• nadležna organizacijska jedinica,
• potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva,
• kontakt podaci,
• pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev),
• naknade za plaćanje,
• napomene i
• priloženi zahtijev u elektronskom obliku.

 

 

AP

Obrazac

KK.1

Odobrenje studije tehno-ekonomske opravdanosti

KK.2

Ovlaštenje za vođenje pregovora

KK.3

Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije

KK.4

Odobrenje ugovora o koncesiji

KK.5

Izvod iz registra koncesija

KK.6

Arbitraža između ugovornih strana

KK.7

Primjedbe potrošača na usluge koncesionara

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv