Vijesti iz Vlade

Uskoro novi projekti zapošljavanja i samozapošljavanja mladih

Predstavnici Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, Projekta zapošljavanja mladih (YEP), koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), te Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona potpisali su danas dva memoranduma o razumijevanju i saradnji. Memorandum koji su potpisali Ministarstvo i YEP se tiče realizacije Programa „Business start up fond za mlade sa područja Tuzlanskog kantona", a drugi memorandum koji je potpisala i Služba za zapošljavanje se odnosi na podršku podsticajima novog zapošljavanja.

 

 

Potpisivanje 02


„Business start up fond za mlade je jedinstven projekat na području Tuzlanskog kantona, čiji je osnovni cilj doprinijeti privrednom razvoju kantona kroz omogućavanje uslova za samozapošljavanje mladih i podizanje poduzetničkog duha na kantonu" istakla je Erna Sulejmanović, Stručni saradnik za informacionu podršku MSP sektoru i obrtu u Ministarstvu razvoja i poduzetništva TK.
Projekat zapošljavanja mladih već niz godina pruža podršku institucijama u BiH da organizuju projekte od kojih će mladi imati konkretne koristi, odnosno kako bi mladi pronašli zaposlenje. Obzirom da trenutni ekonomski rast ne obezbjeđuje nova radna mjesta, odlučilo se jače krenuti u ovakve aktivnosti koje su fokusirane na poduzetništvo i koje ohrabruju mlade ljude da sami sebi naprave radna mjesta.
„Jedan od najznačajnijih kantona u implementaciji naših aktivnosti je Tuzlanski, jer u ovom kantonu ima najviše nezaposlenih lica u Federaciji BiH. Business start up fond za mlade je Projekat koji će obezbijediti edukaciju za mlada nezaposlena lica. Mi naime razvijamo besplatan alat uz pomoć kojeg će oni razvijati svoje poslovne planove, a tri najbolje poslovne ideje će dobiti grant sredstva u iznosu od 9.000 KM" istakao je rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP) Ranko Markuš i dodao da je Projekat definisan na Forumu u decembru 2012. godine, te da se tek sada pronašlo dovoljno snage da se projekat dovede do implementacije.

Potpisivanje


„Motorna snaga" ovog projekta, odnosno realizator većine aktivnosi je Udruženje za razvoj NERDA.
„Već danas, nakon potpisivanja Memoranduma, mi ćemo imati niz radnih sastanaka sa svim učesnicima u Projektu, a već u narednih desetak dana ćemo raspisati Javni poziv" rekao je Slaviša Stajković, Menadžer za projektno planiranje u NERDA-i.
Služba za zapošljavanje provodi više projekata koji u konačnici treba da rezultiraju upošljavanjem osoba, a prije svega mladih, sa područja Tuzlanskog kantona.
„U narednom periodu ćemo, realizirajući odredbe ovog Memoranduma, ali i onog što je propisano zakonima, imati zadovoljene potrebe većeg broja mladih osoba" riječi su Jasminke Mijatović, predstavnika Službe za zapošljavanje, koja je ovu priliku iskoristila i da iskaže zahvalnost onima koji su do sada podržavali aktivnosti Službe, prije svega Švajcarskoj agenciji za razvoj.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv

 

Vi ste ovdje: Početna Vlada Rad Vlade Aktivnosti Uskoro novi projekti zapošljavanja i samozapošljavanja mladih