Održana 32. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Prihvaćena Informacija o stanju trgovačke djelatnosti


Vlada je danas prihvatila Informaciju o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini. Kako se u Informaciji navodi u 2018. godini na području našeg kantona bilo je registrirano 5.944 poslovna subjekta iz oblasti trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala, te trgovine predmetima za ličnu upotrebu u domaćinstvu, što čini 28,24% od ukupnog broja registriranih firmi u Tuzlanskom kantonu.

Ovaj broj ukazuje i na blago povećanje broja registriranih subjekata u trgovini i to za 147 ili za 2,53% u odnosu na 2017.godinu. Od ukupnog broja subjekata registriranih za obavljanje trgovačke djelatnosti u 2018. godini, 2.464 je pravnih lica, dok je 3.480 fizičkih lica. Broj registriranih poslovnih jedinica u okviru pravnih lica iznosio je 2.689.
Za razliku od prethodnih godina, u 2018.godini se povećao ne samo broj pravnih nego i registrovanih fizičkih lica u trgovini. Razlog tome je i implementacija izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojim je uvedena kategorija trgovac-pojedinac, čime je određeni broj nelegalnih pijačnih prodavača legalizirao svoj rad. Prosječna neto plaća ostvarena u trgovini u 2018. godini ostvarena je u iznosu od 548,00 KM, viša je za 1,66% u odnosu na prosječnu neto plaću u trgovini u 2017. godini (539,00 KM), a od prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu (812,00 KM) niža je za 32,5%, te se nalazi se među najnižim plaćama u Kantonu (pored građevinarstva 508,00 KM).
Ministarstvo je u 2018. godini pratilo i prosječne cijene osnovnih životnih namirnica. Na osnovu podataka koje su dostavljale najveće maloprodajne trgovine sastavljen je pregled prosječnih cijena odabranih artikala i utvrđeno da su se prosječne cijene u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu povećale za: maslac 250 gr za 19,3%, deterdžent Fax 3/1 za 65,9%, so 1/1 za 18,7%, riža 1/1 za 13,2%, a smanjile za: mlijeko 1/1 za 6,8%, brašno 1/1 za 18,7%, hljeb 600 gr. za 21,4%, ulje 1/1 za 4,22%, šećer 1/1 za 13,2%.
Ukupna vrijednost izvoza Tuzlanskog kantona u 2018. godini iznosila je 1.729.499.000,00 KM, što je više za 17,7 % u odnosu na 2017. godinu.
Privredni subjekti iz Tuzlanskog kantona izvezli su robe u zemlje Europske unije u vrijednosti od 1.142.571.000,00 KM što je za 17,8 % više nego u 2017. godini. Najviše robe izvezeno je u Srbiju, Austriju, Sloveniju, Njemačku, Italiju i Hrvatsku, respektivno. Privredni subjekti u Tuzlanskom kantonu tokom 2018.godine uvezli su robe u vrijednosti 1.942.230.000,00 KM, što je za 8,4% više nego u 2017.godine. Uvoz iz zemalja EU iznosio je 1.054.465.000,00 KM što je u odnosu na prošlogodišnjih 1.015.079.000,00 KM više za 3,88%. Na područje Tuzlanskog kantona najviše se uvozilo robe iz Njemačke, zemalja Azije, SAD-a, Turske, Italije, Slovenije, Srbije, Austrije, respektivno. U 2018. godini najviše je porastao uvoz iz SAD-a i to za 30,1%, i Turske za 15,0%.
Ukupan izvoz firmi Tuzlanskog kantona u 2018. godini iznosio je 1.729.499.000,00 KM, a uvoz 1.942.230.000,00 KM pa je spoljnotrgovinski deficit u 2018. godini iznosio 212.731.000,00 KM. Pokrivenost uvoza izvozom je bila 89,947%, što je više u odnosu na 2017.godinu kada je pokrivenost uvoza izvozom bila 86,05%.
Pozitivan spoljnotrgovinski bilans Tuzlanski kanton ima sa Srbijom 229.622.000.00 KM, sa povećanjem od 61,38% u 2018.godini, Austrijom 119.951.000,00 KM, Slovenijom 96.866.000,00 KM i Hrvatskom 14.344.000,00.
Tokom prošle godine Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja je svoje aktivnosti usmjerila na jačanje svijesti građana o značaju kupovine i potrošnje domaćih proizvoda za sveukupni društveni razvoj kroz projekat „Kupujmo domaće", te podizanje svijesti potrošača o pravima koja proizlaze iz Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini.

 

Pomoć gradovima i općinama u sanaciji posljedica poplava


Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je odobrila jednokratne novčane pomoći za hitne intervencije jedinicama lokalne samouprave, kao pomoć za otklanjanje posljedica izazvanih prirodnim nesrećama izazvanim poplavama iz juna 2019. godine. Gradovima Tuzla i Srebrenik dodijeljeno je po 20.000,00 KM, dok je za Čelić i Gračanicu odobreno po 10.000,00 KM. Također, Vlada je danas prihvatila i tekst Zahtjeva Tuzlanskog kantona, koji će se uputiti Vladi Federacije BiH i Federalnom štabu civilne zaštite, a u cilju traženja jednokratne novčane pomoći za hitne intervencije navedenim jedinicama lokalne samouprave u toku trajanja navedene prirodne nesreće.

 

Ostale odluke


Vlada je danas odobrila 5.000,00 KM Udruženju građana „Klub specijalnih sportova „Tuzla"" za sufinansiranje manifestacije „Kraljica sporta i sa nama", što je prvenstvo Specijalne olimpijade i međunarodno takmičenje u atletici za djecu sa posebnim potrebama koje će se održati u septembru 2019. godine u Tuzli. Isti iznos odobren je i Opštoj poljoprivrednoj zadruzi „TAREVCI" p.o. iz Tarevaca, Opština Modriča, za organizaciju manifestacije „X Međunarodni sajam ruralnog stvaralaštva Tarevci 2019. godine".
Vlada je danas, u cilju realizacije Programa kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava, odobrila ukupno 17.000,00 KM za realizaciju kapitalnih investicija i ulaganja. Ministarstvu privrede odobreno je ukupno 13.000,00 KM i to po 5.000,00 KM za nabavku servera za Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu i nabavke softvera za uspostavu elektronske aplikacije Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu, te 3.000,00 KM za nabavku neophodne računarske opreme –skenera. Ministarstvu za boračka pitanja odobrene su ukupno 4.000,00 KM i to po 2.000,00 KM za nabavku računarske opreme i kancelarijskog namještaja.
Shodno izmjenama Odluke o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu, koja je donesena na prošloj sjednici Vlade TK, Vlada je danas odobrila 10.000,00 KM Košarkaškom klubu Jedinstvo Piemonte, kao podršku za obilježavanje 30. godišnjice od osvajanja od titule prvaka Evrope (Firenca 1989.)

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna