Održana 24. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Data saglasnost na Plan Direkcije cesta za 2019. godinu


Vlada je danas dala saglasnost na Plan rada i Finansijski plan JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2019. godinu. Značajno je istaknuti da će pored planiranih prihoda za 2019. godinu, Direkcija imati na raspolaganju i kreditna sredstva koja su iz 2018. prenesena u 2019. godinu u iznosu od 15.945.341,23 KM i redovna sredstva koja su prenešena iz 2018. godine u 2019. godinu u iznosu od 6.995.735,77 KM, tako da, uz sredstva planirana od prihoda u 2019. godini, ukupno raspoloživa sredstva Direkcije u 2019. godini iznose 38.899.991,00 KM.

Na osnovu Plana rada je evidentno da su aktivnosti Direkcije fokusirane na obavezno redovno održavanje cesta i održavanje prohodnosti cesta u zimskom periodu, na završetak već započetih investicionih poslova, izgradnju i rekonstrukciju prioritetnih cestovnih pravaca, sanaciju aktivnih klizišta i izradu projektne dokumentacije za one cestovne pravce i objekte na cestama čija će izgradnja i rekonstrukcija uslijediti.

 

Ostale odluke


Današnjom odlukom o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca 2019. godine, Vlada je odobrila rashode i izdatke za period 01.01.-31.03.2019. godine u iznosu od 75.106.787,00 KM. Ova odluka je u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 01.01.2019. do 31.03.2019. godine i prioritetima utvrđenim Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.
Vlada je danas dala saglasnost Kantonalnoj direkciji robnih rezervi za potpisivanje ugovora sa firmom „Bingo" d.o.o. Tuzla za uskladištenje i čuvanje šećera, kao i za uskladištenje, čuvanje i zanavljanje suncokretovog ulja. Novi ugovori su rezultat revizije postojećih ugovora sa skladištarima, te osiguravaju kvalitetnije uslove buduće brige o robnim rezervama Tuzlanskog kantona.
Na današnjoj sjednici Vlada je privrednom društvu „Polo" d.o.o. Kalesija dodijelila koncesiju na 10 godina, za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja – bunara koji se nalazi u krugu benzinske pumpne stanice „Polo" d.o.o. Kalesija u naselju Dubrave Donje.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna