Održana 52. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je prihvatila tekstove sporazuma o produženju važenja kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, te ovlastila premijera Kantona da u me Vlade potpiše sporazume. Sporazumima je predviđeno produženje važenje kolektivnih ugovora za ove djelatnosti u Tuzlanskom kantonu na period od dvije godine.

Vlada 03 01 2018Vlada je danas dala saglasnosti na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva za kulturu sport i mlade i Ministarstva privrede, kao i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja. Radi se dokumentima neophodnim za rad i funkcionisanje novih ministarstava, koja su formirana nakon rekonstrukcije Vlade Tuzlanskog kantona. Podsjećamo, bivše Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je razdvojeno na Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo kulture sporta i mladih, dok su Ministarstvo razvoja i poduzetništva i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva spojena u jedno Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona. Također, Kantonalna direkcija robnih rezervi prestala je da funkcioniše kao samostalna upravna organizacija i nastavlja sa radom kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva trgovine turizma i saobraćaja, te je zbog toga urađena izmjena i dopuna postojećeg pravilnika Ministarstva.
Na kraju, Vlada je današnjim zaključkom definirala da će Ministarstvo privrede nastavit svoj rad u poslovnim prostorijama u kojima je do sada bilo smješteno Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, a Ministarstvo za kulturu, sport i mlade će biti smješteno u prostorijama koje je do sada koristilo Ministarstvo za razvoj i poduzetništvo. Ministar za kulturu, sport i mlade, koji je do sada obnašao funkciju ministra industrije, energetike i rudarstva je zadužen da u prostorijama sadašnjeg Ministarstva privrede oslobodi i obezbijedi dovoljan dio kancelarijskog prostora za smještaj i rad zaposlenika Ministarstva privrede, a novoimenovani ministar privrede, je zadužen da, kao bivši ministar razvoja i poduzetništva, preuzimanjem dijela zaposlenika iz tog ministarstva oslobodi dovoljan dio kancelarijskog prostora za smještaj zaposlenika Ministarstva za kulturu, sport i mlade. Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa je zadužen da obezbijedi prostorije za smještaj dijela svojih zaposlenika.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna