Održana 34. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Odobreno 100.000 KM za podršku mladima


Na današnjoj sjednici Vlada je, u skladu sa Konačnom rang listom korisnika sredstava sa pozicije „Podrška mladima" za 2018. godinu, dala saglasnosti na 31 odluku o odobravanju sredstava po programu subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, te 12 odluka o odobravanju sredstava po programu subvencije za nabavku računarske i druge opreme.

Opširnije...

Održana 33. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Usvojen Plan jesenje sjetve


Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Plan jesenje sjetve u 2018. godini za područje Tuzlanskog kantona. Ovaj dokument je sačinjen na osnovu općinskih planova za jesenju sjetvu, a planom je predviđeno da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 7.802 ha.

Opširnije...

Održana 32. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

100.000 KM za stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja


Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/2019. godinu. Za ove namjene Vlada je osigurala 100.000 KM, a na ovoj listi nalaze se zanimanja zidar, tesar, keramičar, zavarivač, rudar, stolar, tapetar, pekar, obućar i krojač.

Opširnije...

Održana 17. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Zbog unutrašnje preraspodjele neutrošenog dijela sredstava, a u cilju obezbjeđenja sredstava za realizaciju projekata u ustanovama gdje se to pokazalo potrebnim, Vlada je danas donijela Odluku o Izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava".

Održana 31. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Nastava uz bolničko liječenje


Vlada je danas dala saglasnost za organiziranje nastave osnovnog odgoja i obrazovanja u JU Univerzitetski klinički centar Tuzla za učenike koji se nalaze na bolničkom liječenju. Plan je da se već od ove, školske 2018/19. godine organizira kombinovano odjeljenje razredne nastave u JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, koje bi radilo u sastavu JU Osnovna škola „Brčanska Malta" Tuzla, a ovom odjeljenju radio bi jedan profesor razredne nastave.

Opširnije...

Održana 30. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Podrška učenicima sa posebnim potrebama u redovnim osnovnim školama


Vlada je danas dala saglasnost na tekst Sporazuma o međusobnoj saradnii u realizaciji „Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH".

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna