Saziv 50. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
50. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 12.03.2019. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 49. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Izvještaja o provođenju aktivnosti iz Akcionog plana za provođenje Programa borbe protiv korupcije na području Tuzlanskog kantona 2016 – 2019 za izvještajni period 2018. godine;
Obrađivač: Tim za sprečavanje korupcije

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju prihoda za posebne namjene u Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

4. Razmatranje Elaborata o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
Obrađivač: Glavna centralna popisna komisija


5. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Odluci o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna