Saziv 46. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona


S A Z I V A

46. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u petak 25.01.2019. godine sa početkom u 10.00 sati u sali za sjednice


Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I   R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 45. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program održavanja i zaštite regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01. 2019. – 31.12.2019. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli;
Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjeni Uredbe o pravilima, načinu i kriterijima ocjenjivanja rada državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


5. Razmatranje Izvještaja o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju i problemima utvrđenim u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova


6. Razmatranje Informacije o neplaćenim sudskim taksama za period 2013. – 2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec januar 2019. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec januar 2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period februar – mart školske 2018/2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju interresorne radne grupe za izradu propisa.
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


PREMIJER KANTONA

Jakub Suljkanović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna