Saziv 39. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
39. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u četvrtak 22.11.2018. godine sa početkom u 12.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 38. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za prijem državnih službenika u radni odnos;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Programa o rasporedu sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu prava vlasništva na putničkom motornom vozilu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, između budžetskih korisnika Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU OŠ "Kalesija" Kalesija;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU OŠ "Memići" Kalesija;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava za projekat "Izvođenje hidrogeoloških istražnih radova za potrebe zahvatanja podzemnih voda za naselja općine Sapna";
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

9. Razmatranje Mišljenja na nacrt Sporazuma i nacrt Završnog protokola o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o formiranju Komisije za analizu stanja i predlaganje usklađivanja mjesečnog iznosa sredstava potrebnih za rad JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i provođenje postupka po javnom konkursu za imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured Vlade

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka Vlade Kantona;
Obrađivač: Premijer Kantona i Ministarstvo finansija

 

13. Kadrovska pitanja.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna