Zaštititi osoblje apoteka

Vlada Tuzlanskog kantona pridružuje se apelu Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona u cilju osiguranja zaštitnih mjera za osoblje apoteka.

Ovim putem pozivamo sve vlasnike apoteka, bilo da se radi o apotekama u javnoj ili privatnoj svojini, da osiguraju maksimalne mjere zaštite za osoblje koje radi u apotekama. Naime, magistri farmacije i drugi djelatnici u ovom sektoru koji direktno dolaze u kontakt sa pacijentima su direktno izloženi posebnim rizicima, uključujući i rizike pandemije COVID-19.


Ovim putem apelujemo da osoblju apoteka osiguraju adekvatnu zaštitnu opremu (zaštitne rukavice, maske sa filterima i vizire za oči)
Također, imajući u vidu i naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona apelujemo na poslodavce u ovom sektoru da, u cilju zaštite zdravlja apotekara kao zdravstvenih radnika, u skladu sa zakonskim mogućnostima razmotre mogućnost odsustva jednog dijela radnika, po njihovoj procjeni u cikličnim razmacima kroz korištenje godišnjeg odmora ili pripravnosti, obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i potrebe angažovanja u procesu rada. Predlažemo i da se reducira broj ostalih, administrativnih radnika, u cilju smanjenja rizika prijenosa virusa COVID-19. Drugim riječima preporučujemo da izvrše racionalizaciju potrebnog kadra za obavljanje rada u skladu sa pojačanim higijensko-epidemiološkim mjerama.

Poput naloga za organe upravljanja, upravne organizacije, institucije, javne ustanove, preduzeća i ostale pravne subjekte koji se bave pružanjem usluga građanima predlažemo da i apoteke uvedu dvokratno radno vrijeme, gdje će između dva radna vremena izvršiti dezinfekciju prostorija i površina.

Također, ovim putem podsjećamo i na nalog Kriznog štaba koji se direktno odnosi na poslodavce u ovom sektoru, a to je da obezbijede fizičku zaštitu zdravstvenih radnika u svim zdravstvenim ustanovama, domovi zdravlja, bolnice, apoteke, zavodi (ovlaštene zaštitarske agencije, policija, pripadnici oružanih snaga, portiri).

Podsjećamo da je osoblje u apotekama veoma važna karika u ovoj situaciji. Od njih očekujemo da rade i onda kada se druge institucije i objekti zatvaraju, te stoga ponovno apelujemo na odgovorne osobe u apotekama da svojim aktivnostima omoguće nesmetan ili što sigurniji rad i djelovanje ovog osoblja.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna