Intenziviranje saradnje sa Centrom za robotiku u Tuzli

Nastavak dosadašnje uspješne saradnje i razvoj novih projekata, bile su teme današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Denijala Tulumovića, ministra privrede Asmira Hasića i predsjednika Skupštine TK Žarka Vujuvića sa osnivačem Centra za robotiku u Tuzli Muamerom Babajićem.

Centar za robotiku 01 05 02 2020Danas je istaknuto da su uspostavom Centra za robotiku u Tuzli, Tuzlanski kanton i Bosna i Hercegovina otvorili vrata novim, sofisticiranim tehnologijama i novim trendovima prisutnim u modernim industrijama. Još na početku Vlada je prepoznala značaj ovog projekta i pružila podršku početku njegovor rada, te pokazala da proaktivan pristup i zajednički rad sa potencijalnim investitorom može biti od izuzetnog značaja za uspjeh investicionog poduhvata i rezultirati pozitivnim efektima.

Danas je, nakon više od dvije godine uspješnog rada Centra, razgovarano o novim projektima koji će u Centru biti realizirani, a odnose se između ostalog na edukacije CNC i robot operatera ali i rad sa djecom, učenicima i studentima sa posebnim akcentom na mehatroničare.
„Centar danas ima značajne kapacitete da istovremeno prenosi iskustva, educira radnu snagu, ali i da stvaramo poslovne veze domaćih privrednika sa privrednicima iz zapadne Europe", kazao je Babajić ističući spremnost da se dosadašnja iskustva stave na raspolaganje kako obrazovnim ustanovama, tako i privredi u Kantonu.

Imajući u vidu dosadašnju saradnju, ali i potencijal za njenu nadgradnju i intenziviranje danas je dogovoreno da se već sutra upriliče sastanci sa predstavnicima JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, te obrazovnih institucija, kako bi se konkretizirali oblici i načini buduće saradnje.

„Imajući u vidu želju mladih ljudi za odlaskom iz Bosne i Hercegovine, u ovom i sličnim projektima vidimo šansu za osnaživanje kadrova i stvaranje novih prilika za zapošljavanje, ali i privlačenje domaćih i stranih privrednih subjekata. S tim u vezi sigurno je da ovakvi projekti imaju našu podršku i da ćemo, kao Vlada, podržati njihov rad i raditi na intenziviranju i proširenju saradnje", rekao je premijer Tulumović.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna