Nastavljeno izdavanje „lijekova na recept"

Pacijenti sa područja Tuzlanskog kantona od danas ponovno u apotekama mogu dobiti „lijekove na recept".

Rezultat je ovo dogovora koji je postignut na jutrošnjem sastanku delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, Zavoda zdravstvenog osiguranja TK i Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona.

Farmaceuti 03 01 2020Naime, dogovoreno je da se nakon donošenja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja, a retroaktivno od prvog januara ove godine, iznos naknade za izdavanje lijekova sa esencijalne liste poveća sa trenutne 1 KM sa PDV-om, na 1,5 KM sa PDV-om.
Prvobitni zahtjev apotekara bio je da se iznos naknade poveća na 1,5 KM bez PDV-a, ali je, uvažavajući finansijske mogućnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja dogovoreno da to bude nešto niži iznos.

„Vlada je od samog početka u potpunosti razumjela zahtjev farmaceuta i nastojala im izaći u susret. Međutim, zbog objektivnih okolnosti u Zavodu zdravstvenog osiguranja, a kao rezultat kojih je Zavod godinu započeo bez donesenog Finansijskog plana, odnosno sa privremenim finansiranjem, Vlada i resorno Ministarstvo zdravstva su imali „vezane ruke" i nismo mogli pravovremeno donijeti potrebne odluke. I današnji dogovor je rezultat međusobnog povjerenja, jer konačnu odluku o Finansijskom planu Zavoda treba da donese Skupština Tuzlanskog kantona", kazala je ministrica zdravstva TK Dajana Čolić.
„Današnji dogovor rezultat je višemjesečnih razgovora. Nažalost zbog nesporazuma kojeg smo imali bili smo u situaciji da je jučer bilo obustavljeno izdavanje lijekova. Evo već prvi radni dan smo reagovali i našim pacijentima omogućili da preuzmu svoje lijekove. Nakon dužeg bolovanja na kojem je bio prethodni direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja, novoimenovani direktor Zavoda je tek od prvog januara stupio na dužnost, tako da smo danas riješili ovaj problem", kazao je premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović, ističući da je najbitnije da pacijenti već od danas u apotekama mogu preuzeti svoje propisane lijekove

Vršilac dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Emir Nuhanović je, govoreći o finansijskim mogućnostima Zavoda, istaknuo da je Zavod do sada za finansiranje ove naknade izdvajao oko 2,6 miliona KM, dok će, uvažavajući današnji dogovor, za to izdvajanje u budućem periodu biti potrebno 4 miliona KM. „To je finansijski zahtjev kojeg će Zavod moći da podnese", zaključio je Nuhanović.

Predstavnici Komore magistara farmacije su izrazili zadovoljstvo danas postignutim dogovorom, te su odmah nakon sastanaka obavijestili apoteke da nastave sa izdavanjem „lijekova na recept".

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna