Prezentovan rad Obrtničke komore TK

O ativnostima Obrtničke komore Tuzlanskog kantona danas su razgovarali premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović, ministar privrede Asmir Hasić i ministar trgovine, turizma i saobraćaja Edin Buševac sa predjednikom Nedžadom Nuhanovićem i saradnicama.


slika jedanUrađena obrtnička kartica koja omogućava vlasnicima pogodnosti prilikom točenja goriva, lakši pristup bankama sa kojima je Komora potpisala ugovore te organizovani pristup sajmovima i obimna baza podataka samo su neki od, do sada postignutih rezultata organizacije koja na području TK okuplja više od 12 000 članova, kazao je na današnjem sastanku predsjednik Komore Nuhanović.


Premijer Tulumović je kazao da je neophodno promijeniti način razmišljanja o „velikim" i „malim" privrednicima te poduprijeti sitni obrt. Prvi koraci kako bi ministarstva postala servis privrednicima već na napravljeni, složili su se i resorni ministri napomenuvši da će nastojati skratiti rokove i olakšati procedure.


Ono što predstavlja problem za koji se u Obrtničkoj komori nadaju da će imati podršku u resornim ministarstvima i Vladi TK je rješavanje problema izvoza gotovog proizvoda. „Ovaj bi problem", naglasio je Nuhanović, „bio riješen kvalitetnim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima", rečeno je na današnjem sastanku.

 

 

 

 

O ativnostima Obrtničke komore Tuzlanskog kantona danas su razgovarali premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović, ministar privrede Asmir Hasić i ministar trgovine, turizma i saobraćaja Edin Buševac sa predjednikom Nedžadom Nuhanovićem i saradnicama.


slika jedanUrađena obrtnička kartica koja omogućava vlasnicima pogodnosti prilikom točenja goriva, lakši pristup bankama sa kojima je Komora potpisala ugovore te organizovani pristup sajmovima i obimna baza podataka samo su neki od, do sada postignutih rezultata organizacije koja na području TK okuplja više od 12 000 članova, kazao je na današnjem sastanku predsjednik Komore Nuhanović.


Premijer Tulumović je kazao da je neophodno promijeniti način razmišljanja o „velikim" i „malim" privrednicima te poduprijeti sitni obrt. Prvi koraci kako bi ministarstva postala servis privrednicima već na napravljeni, složili su se i resorni ministri napomenuvši da će nastojati skratiti rokove i olakšati procedure.


Ono što predstavlja problem za koji se u Obrtničkoj komori nadaju da će imati podršku u resornim ministarstvima i Vladi TK je rješavanje problema izvoza gotovog proizvoda. „Ovaj bi problem", naglasio je Nuhanović, „bio riješen kvalitetnim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima", rečeno je na današnjem sastanku.

 

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna