Zaštita kulturno – historijske i prirodne baštine

Dosadašnji rad, provedene, ali i planirane aktivnosti Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno - historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona bile su tema današnjeg sastanka direktora Zavoda Kemala Nurkića i njegovih saradnika sa premijerom Tuzlanskog kantona Jakubom Suljkanovićem i ministricom kulture sporta i mladih Slavenom Vojinović.

Zavod za zastitu KHiP naslijedja 01 02 04 2019Nakon prezentacije časopisa za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe „Baština sjeveroistočne Bosne" i kataloga „Nacionalni spomenici Tuzlanskog kantona" čiji je izdavač Zavod, premijer Suljkanović je izrazio zadovoljstvo rezultatima koje Zavod postiže sa izuzetno skromnim, kako materijalno tehničkim, tako i ljudskim resursima.
„Ovo su izuzetno značajna djela koja objedinjuju i sistematično prikazuju značajnu kulturnu, historijsku i prirodnu baštinu našeg kraja, te daju značajan doprinos našoj kulturi sjećanja" rekao je premijer Suljkanović ističući bitnost zaštite bogate kulturno-historijske i prirodne baštine našeg kraja.
Ministrica Vojinović je ovom prilikom istaknula da brojni historijski i spomenici kulture osim historijskog značaja, imaju i ogroman turistički potencijal, te s tim u vezi pozvala na povezivanje i umrežavanje institucija koje mogu dati doprinos u promociji i ostvarivanju ovog potencijala.
Imajući u vidu sve navedeno, danas je izražena podrška radu i budućim aktivnostima Zavoda.
Osim premijera Suljkanovića i ministrice Vojinović sastanku su danas prisustvovali i savjetnici premijera Zijad Mahmutović i Muzafer Brigić, dok su u ime Zavoda uz direktora Nurkića bile Munisa Kovačević i Merima Pašić.

Dosadašnji rad, provedene, ali i planirane aktivnosti Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno - historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona bile su tema današnjeg sastanka direktora Zavoda Kemala Nurkića i njegovih saradnika sa premijerom Tuzlanskog kantona Jakubom Suljkanovićem i ministricom kulture sporta i mladih Slavenom Vojinović.

Zavod za zastitu KHiP naslijedja 01 02 04 2019Nakon prezentacije časopisa za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe „Baština sjeveroistočne Bosne" i kataloga „Nacionalni spomenici Tuzlanskog kantona" čiji je izdavač Zavod, premijer Suljkanović je izrazio zadovoljstvo rezultatima koje Zavod postiže sa izuzetno skromnim, kako materijalno tehničkim, tako i ljudskim resursima.
„Ovo su izuzetno značajna djela koja objedinjuju i sistematično prikazuju značajnu kulturnu, historijsku i prirodnu baštinu našeg kraja, te daju značajan doprinos našoj kulturi sjećanja" rekao je premijer Suljkanović ističući bitnost zaštite bogate kulturno-historijske i prirodne baštine našeg kraja.
Ministrica Vojinović je ovom prilikom istaknula da brojni historijski i spomenici kulture osim historijskog značaja, imaju i ogroman turistički potencijal, te s tim u vezi pozvala na povezivanje i umrežavanje institucija koje mogu dati doprinos u promociji i ostvarivanju ovog potencijala.
Imajući u vidu sve navedeno, danas je izražena podrška radu i budućim aktivnostima Zavoda.
Osim premijera Suljkanovića i ministrice Vojinović sastanku su danas prisustvovali i savjetnici premijera Zijad Mahmutović i Muzafer Brigić, dok su u ime Zavoda uz direktora Nurkića bile Munisa Kovačević i Merima Pašić.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna