Iskazana spremnost za ulogu domaćina vježbe NATO-a

Vlada Tuzlanskog kantona iskazala je spremnost da prihvati domaćinstvo međunarodnoj NATO vježbi civilne zaštite u otklanjanju posljedica katastrofe na ovom području, a koja bi bila izvedena krajem ljeta ili u jesen 2017. godine.

 

NATO vjezba 1 15 03 2016 Ova spremnost iskazana je na današnjem sastanku premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića sa predstavnicima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Po osnovnim informacijama Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o vježbi predstavljenim na sastanku, cilj vježbe je provjera kapacitiranosti država za otklanjanje posljedica katastrofa i uzajamnu pomoć, a organizira se u formatu saveznika i partnera i mogla bi okupiti 700-750 učesnika iz 61 države saveznika i partnera iz cijele Europe i Svijeta. Predstavnik Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine upoznao je premijera da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine početkom ovog mjeseca, usvojilo Informaciju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i zaključkom podržalo inicijativu NATO-a za izvođenje velike vježbe u Bosni i Hercegovini u formatu svih članica Saveza i partnera, uz obavezu dostave Informacije o ovoj inicijativi Predsjedništvu Bosne i Hercegovine na saglasnost.
Ova vježba, njena lokacija, dizajn i budžet, trebala bi biti i zvanično potvrđena u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine nakon što na nju suglasnost da Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
"Značaj jedne ovakve vježbe za jednu zemlju je ogroman i Vlada Tuzlanskog kantona će staviti na raspolaganje sve svoje resurse kako bi bila dostojan domaćin. Obzirom na glavni cilj ove vježbe naš zadatak je da predstavnicima NATO-a, ali i cijeloj Evropi pokažemo da smo kapacitirani i spremni osigurati ličnu i sigurnost kapitala u Bosni i Hercegovini", rekao je premijer Gutić i zadužio direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Zdenku Tadića i komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite Hasana Fehratovića da budu prve kontakt osobe i da pomognu u pripremi i realizaciji ovog veoma značajnog projekta.
Vježba bi prema preliminarnim planovima trebala trajati dva dana. Glavni događaj zamišljeno je da budu poplava i jači potres, a incidenti kolaps objekata, RHB, prometni udesi na kopnu/vodi i sl.
„Veoma je značajno da osim poplave, kojoj smo bili svjedoci i koja nas je, nažalost, primorala da našu spremnost za ovu prirodnu nesreću podignemo na viši nivo, kroz vježbu očekujemo da podignemo i naš nivo spremnosti za druge prirodne nesreće kao što je npr. zemljotres. Ovo je posebno važno jer Tuzlanski kanton se nalazi na trusnom području koje je potencijalno podložno i ovoj vrsti nesreće" rekao je direktor Zdenko Tadić.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine današnjem sastanku predstavljali su dr. Samir Huseinbašić, šef Odsjeka za strukturu i obuku Sektora za zaštitu i spašavanje i mr. Mujo Rančić, viši stručni saradnik u Sektoru za zaštitu i spašavanje.

 


 

NATO vjezba 1 15 03 2016
NATO vjezba 2 15 03 2016