PROGRAM BORBE PROTIV KORUPCIJE NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2016-2019. GODINU SA AKCIONIM PLANOM ZA PROVOĐENJE

 

Društveni i politički napredak svakog društva zavisi od sposobnosti da se efikasno suprotstavi svakom vidu kriminaliteta, a posebno jednom od njegovih najtežih oblika, korupciji. Provođenje sveobuhvatnih političkih, institucionalnih i društvenih reformi su pretpostavka za uspješnu borbu protiv korupcije. U tom kontekstu, sve institucije i pojedinci imaju svoj zadatak, a posebnu odgovornost u ostvarivanju specifičnih ciljeva na tom planu imaju one snage od čije dosljedne angažovanosti neposredno zavisi uspjeh u borbi protiv korupcije.

 

Korupcija, osim što je u suprotnosti s pozitivnim zakonskim propisima, predstavlja devijaciju osnovnih društvenih načela, u različitim oblicima i razmjerama je prisutna svugdje, pa i u ekonomski snažnim, demokratskim i organizovanim državama. Faktori koji utiču na stanje i raspostranjenost korupcije su raznovrsni, poput istorijskih, društvenih, kulturoloških i političkih. Isto tako, posljedice korupcije u životu običnog građanina i cjelokupnog društva su mnogobrojne i teške. Korupcija negativno utiče na razvoj privrede time što uzrokuje nepredvidive troškove za investitore koji su obeshrabreni za buduća ulaganja, uzrokuje rast sive ekonomije i smanjenje javnih prihoda po osnovu neplaćenih poreza, carina i drugih dažbina, povećava troškove administracije, roba i usluga, te smanjuje produktivnost. Ova pojava, u društvenom smislu posmatrano, utiče na izmijenjen sistem vrijednosti, pogotovo racionalizaciju, pa čak i opravdavanje nezakonitog ponašanja. U političkom smislu, narušava legitimitet i ugled institucija vlasti, ugrožava ostvarenje načela pravne države, uzrokujući nepovjerenje građana u vlast i političku nestabilnost povećanjem jaza između vladajućih elita i običnog građanstva.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna