Pripreme za Grapos expo 2019 u Gračanici

Ministar privrede Tuzlanskog kantona Osman Puškar će sa predsjednicima Kantonalne privredne komore, Obrtničke komore TK, Udruženja poslodavaca općine Gračanica posjetiti Općinu Gračanica povodom organizacionih priprema za održavanje 10. međunarodnog sajma poduzetništva i obrta Grapos expo 2019 u Gračanici.
Radno-konsultativni sastanak bit će održan u petak, 12. aprila 2019. godine u Općini Gračanica, sa početkom u 11 sati.
Sastanku će prisustvovati predsjedavajući Općinskog vijeća i šef Službe za poduzetništvo Općine Gračanica. Također je planirana posjeta sajmištu kako bi se provjerilo trenutno stanje oko priprema za održavanje Sajma.

Molimo da medijski pratite događaj i o tome izvijestite javnost.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna