Registar administrativnih postupaka

 

Registar administrativnih postupaka predstavlja potpunu i sveobuhvatnu evidenciju svih administrativnih postupaka koji se provode na nivou ministarstva.

 

Registar sadrži sljedeće podatke o administrativnim postupcima:
• puni naziv obrasca,
• nadležna organizacijska jedinica,
• potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva,
• kontakt podaci,
• pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev),
• naknade za plaćanje,
• napomene i
• priloženi zahtijev u elektronskom obliku.

 

Odjeljenje saobraćaja

AP Obrazac
MTTS.S.1 Saglasnost za obavljanje posebnog obrta iz oblasti cestovnog prijevoza
MTTS.S.2 Rješenje o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila 
MTTS.S.3 Izmjena Rješenja o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila
MTTS.S.4 Licenca AB za nove prijevoznike - pravna lica
MTTS.S.5 Licenca B za nove prijevoznike - pravna lica
MTTS.S.6 Licenca B za nove prijevoznike - fizička lica
MTTS.S.7 Licenca C za nove prijevoznike - pravna lica
MTTS.S.8 Licenca C za nove prijevoznike - fizička lica
MTTS.S.9 Licenca D za nove prijevoznike - pravna lica
MTTS.S.10 Licenca D za nove prijevoznike - fizička lica
MTTS.S.11 Licenca vozila A,B,C za pravna i fizička lica
MTTS.S.12 Licenca vozila D za pravna i fizička lica
MTTS.S.13 Iskaznica za vozača - pravna i fizička lica
MTTS.S.14 Dopunska taksi oznaka - pravna i fizička lica
MTTS.S.15 Izmjena Rješenja o dopunskoj taksi oznaci - pravna i fizička lica
MTTS.S.16 Uvjerenja za dobijanje TA-registarskih oznaka - pravna i fizička lica
MTTS.S.17 Uvjerenja za produženje registracije sa TA-registarskim oznakama - pravna i fizička lica
MTTS.S.18 Uvjerenje za registraciju vozila sa TA registarskim oznakama - pravna i fizička lica
MTTS.S.19 Uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksi vozača
MTTS.S.20 Usklađivanje kantonlnih redova vožnje
MTTS.S.21 Ovjera Itinerera redova vožnje
MTTS.S.22 Ovjera Ugovora o kooperativnom održavanju redova vožnje
MTTS.S.23 Privremeno obustavljanje održavanja linija polazaka/povratak usljed više sile ili vanrednog slučaja
MTTS.S.24 Brisanje linija, polazaka/povrataka iz Registra redova vožnje
MTTS.S.25 Odobravanje upisa plovnih objekata u registar, odnosno očevidnik
MTTS.S.26 Ispunjavanje tehničkih i drugih uslova za obavljanje djelatnosti u oblasti trgovine, turizma i saobraćaja
MTTS.S.27 Izdavanje posebnih duplikata dokumenata iz službene evidencije
MTTS.S.28 Uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije
MTTS.S.29 Pristup informacijama
MTTS.S.30 Izmjena režima saobraćaja po zahtjevu izvođača radova, sportskih organizacija, državnih organa i drugih subjekata

 

Odjeljenje trgovine i turizma

AP                Obrazac zahtjeva

MTTS.TT.13   Zahtjev za dodjelu licence putničkim agencijama za organizaciju turističkih putovanja


MTTS.TT.14   Zahtjev za ovjeru knjige žalbi-turistička djelatnost

 

Sektor turizma

AP               Obrazac zahtjeva

MTTS.TT.1    Ispunjavanje minimalnih tehničkih uslova i kategorizacija smještajnih ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli"


MTTS.TT.2   Ispunjavanje uvjeta za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za prehranu iz skupine "restorani"

MTTS.TT.4   Potvrde o ispunjavanju uslova objekta za izvođenje predviđenih nastavnih i van nastavnih sadržaja nastave/škole u prirodi

MTTS.TT.5   Ovjera knjiga žalbe

MTTS.TT.6   Ovjera knjiga gostiju i knjige popisa gostiju

MTTS.TT.7   Izdavanje duplikata Rješenja iz službene evidencije

MTTS.TT.8   Uvjerenja o položenom stručnom ispitu iz ugostiteljstva


MTTS.TT.9   Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije

MTTS.TT.10  Pristup informacijama

MTTS.TT.11  Saglasnost ugostiteljskim objektima za prijavu na Javni poziv za određene projekte

MTTS.TT.12  Ispunjavanje minimalno tehničkih uvjeta za rad u pokretnim ugostiteljskim objektimaKontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna