Obavještenja Kantonalne uprave za insepkcijske poslove

Javni oglas o prodaji službenih motornih vozila u vlasništvu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona putem javnog nadmetanja - licitacije

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o prodaji službenih vozila u vlasništvu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove broj: 02/1-04-1200/20 od 18.02.2020.godine i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju procijenjene vrijednosti službenih vozila broj: 02/1-04-14995/20 od 14.07.2020.godine, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, objavljuje:

JAVNI OGLAS
o prodaji službenih motornih vozila u vlasništvu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona putem javnog nadmetanja - licitacije

 

Saopćenje za javnost

Podsjećamo sva pravna lica - obveznike uplate naknade za opštekorisne funkcije šuma, na obavezu plaćanja navedene naknade propisane članom 49. Zakona o šumama ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17), u kojem je regulisano da navedenu naknadu plaćaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti, koja imaju sjedište na području Tuzlanskog kantona, kao i dijelovi pravnih lica čije je sjedište van Tuzlanskog kantona, a obavljaju djelatnost na teritoriji ovog Kantona.

Opširnije...

Obavještenje o provođenju javne rasprave o Nacrtu Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona

Obavještavaju se sva Ministarstva Tuzlanskog kantona, Gradsko vijeće Grada Tuzla, Gradonačelnik Grada Tuzla, sva Općinska vijeća općina na području Tuzlanskog kantona, svi Načelnici općina na području Tuzlanskog kantona kao i sva zainteresovana pravna i fizička lica da je u toku Javna rasprava o Nacrtu Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona, te da svoje eventualne prijedloge, primjedbe ili sugestije mogu dostaviti na adresu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, Rudarska broj 72, Tuzla, najkasnije do 29.09.2018. godine.

Opširnije...

KUIP TK SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U skladu sa Programom rada Vlade Tuzlanskog kantona i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, obavještavamo javnost da će Kantonalni tržišno-turistički inspektori ove Uprave u predstojećem periodu, vršiti pojačan inspekcijski nadzor nad radom fizičkih i pravnih lica - davaoca usluga koji pružaju usluge smještaja u smještajnim objektima u kojima se obavlja turistička ili ugostiteljska djelatnost, kao i fizičkih i pravnih lica koja ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti, čime postaju obavezni članovi turističke zajednice općine/grada.

Opširnije...

Kontrola provedbe obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

U skladu sa Programom rada Vlade Tuzlanskog kantona i Planom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, kantonalni inspektor za oblast sanitarne, zdravstvene i farmaceutske poslove će vršiti kontrolu subjekata nadzora u smislu provedbe obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Opširnije...

Saopštenje za javnost Kantonalne uprave za inspekcijske poslove

Zaustavimo korupciju

 

Sa ciljem pronalaženja što efikasnijih mehanizama zajedničkog djelovanja na unapređenju poslovnog ambijenta, smanjenju udjela sive ekonomije i u borbi protiv korupcije, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u sklopu svojih redovnih djelatnosti kontinuirano nastoji uspostaviti i unaprijediti partnerske odnose sa poslovnim subjektima i stanovnicima Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15