POZIV

Obavještavamo vas da će dvodnevna radionica za dizajniranje novih usluga u sistemu socijalne zaštite djece i porodica biti održana 26. i 27.2.2013. godine sa početkom u 8 sati i 45 minuta, u Dramar Centru u Tuzli (Branilaca BiH 11). Radionicu organizuju Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK i nevladina organizacija Hope and Home for Children (HHC), u saradnji sa JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja i Centrima za socijalni rad TK, a sve u okviru prve faze projekta Transformacija JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u niz novih usluga koje će podržati odrastanje djece u porodicama.
Planirano je da se prvog dana radionice (26.02.2013.) u 08 sati i 45 minuta medijima obrate predstavnici Ministarstva, centara za socijalni rad, JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja i nevladine organizacije Hope and Home for Children (HHC) kako bi prezentirali dosadašnje rezultate u okviru navedenog projekta i najavili ciljeve i očekivanja od radionice.

 


Odjeljenje za informisanje

NASTAVLJAJU SE AKTIVNOSTI NA OSNIVANJU I IZGRADNJI CENTRA ZA AUTIZAM

U skladu sa Elaboratom o društvenoj opravdanosti osnivanja „Centra za autizam“ u danas je u prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona potpisivan Memorandum o razumijevanju čime su određene podijeljene obaveze i odgovornosti Općine Tuzla, organizacije HILSWERK Austrija i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.

Kako je ovom prilikom istaknuto, sinergijska aktivnost vladinog sektora, kojeg u ovom slučaju čine Vlada Tuzlanskog kantona sa resornim Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak i Općina Tuzla, te nevladinog sektora kojeg predstavlja organizacija HILSWERK Austrija, rezultira činjenicom da smo svakim danom bliži konačnom cilju, a to je osnivanje „Centra za autizam“ od kojeg se očekuje da premosti prostor između dijagnoze i pune inkluzije.

Opširnije...

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD SA PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA I SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Sead Hasić, danas je u prostorijama JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja održao sastanak sa predstavnicima centara za socijalni rad sa područja Tuzlanskog kantona i direktorom službe za zapošljavanje Šemsom Berbićem.

Na sastanku su prezentirani pokazatelji i efekti primjene Zakona o zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom na broj lica koja se vode kao nezaposlena lica na biroima za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, kao i primjena instrukcije za institucionalni smještaj i rezultati dosadašnjih aktivnosti i obaveza centara za socijalni rad sa područja kantona.

Opširnije...

RAZMATRANJE STANJA U KOLEKTIVNIM CENTRIMA I STATUS RASELJENIH OSOBA

Razmatranje stanja u kolektivnim centrima i status raseljenih lica, bila je tema danas održanog sastanka ministra za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Seada Hasića sa predstavnicima nadležnih opštinskih službi za povratak, općina sa područja Tuzlanskog kantona.

Ovom prilikom šest predstavnika nadležnih opštinskih službi za povratak upoznali su ministra i njegove saradnike o problemima sa kojima se u 8 kolektivnih centara svakodnevno suočavaju raseljena lica, razmjenjena su mišljenja te načini na koji bi se njihovi problemi mogli riješiti.

„Cilj današnjeg okupljanja jeste da se predstavnici ministarstva upoznaju sa problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju stanovnici kolektivnih centara, kako bi zajedno sa nadležnim opštinskim službama za povratak došli do kvalitetnih prijedloga za rješavanje njihovih problema“, istakao je ministar Hasić te dodao da tim ljudima treba pomoći i učiniti sve što je u nadležnosti ministarstva kako bi im olakšali život.


Odjeljenje za informisanje

ZAJEDNIČKI PODRŽATI ODRŽIVI POVRATAK

Podrška povratku izbjeglih i raseljenih osoba na područja Bijeljine i Tuzlanskog kantona bila je tema današnjeg razgovora ministra za rad, socijalnu politiku i povratak TK Seada Hasića sa zamjenikom Gradonačelnika Bijeljine Husom Zečkanovićem.

Ovom prilikom analizirane su dosadašnje aktivnosti, te rezultati dosadašnjih ulaganja. Kako je istaknuto Bijeljina je za povratak na područje Tuzlanskog kantona do sada izdvojila ukupno nešto manje od 400.000 KM, dok je Tuzlanski kantona za povratak na bijeljinsko područje do 2011. godine izdvojio ukupno nešto više od 1,5 miliona KM.

Opširnije...

POTPISANI UGOVORI ZA "PROJEKAT ODRŽIVOG POVRATKA"

Ugovore o donaciji finansijskih sredstava za održivi povratak ukupne vrijednosti 412.000,00 KM, danas je sa prvom grupom udruženja, privrednih subjekata i povratnika, u prostorijama Vlade TK potpisao ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Sead Hasić. Pomenuta finansijska sredstva, koja je iz Budžeta za 2012. godinu obezbjedila Vlada Tuzlanskog kantona, kao "podrška povratku prognanih lica" za povratničku populaciju dodijeljena su udruženjima građana i privrednim subjektima koji prate problematiku povratnika.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

 

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak