Rješavanje nelegalnog prijevoza putnika na području TK

Sa namjerom da se dinamiziraju aktivnosti na rješavanju problema u funkcionisanju prijevoza putnika i suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona, a naročito u oblasti taksi prijevoza, kao i da se sagledaju pravci budućeg djelovanja nadležnih organa i institucija, u organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK 21.02.2018. godine je održan sastanak sa svim relevantnim subjektima koji mogu uticati, odnosno svojim aktivnostima doprinjeti da se stanje u ovoj oblasti popravi.

Opširnije...

Informacija o sprovođenju mjera na suzbijanju nelegalnog prevoza putnika

Sa namjerom da se dinamiziraju aktivnosti na rješavanju određenih problema u funkcionisanju prijevoza putnika i suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona, a naročito u oblasti taksi prijevoza, kao i da se sagledaju pravci budućeg djelovanja, u organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK održat će se sastanak sa svim relevantnim subjektima koji mogu doprinjeti da se stanje u ovoj oblasti značajnije popravi.

Opširnije...

Sastanak o problemima implementacije izmijenjenog zakona o unutrašnjoj trgovini

U organizaciji Ministarstva trgovine turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona danas je održan sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva trgovine, Porezne uprave FBIH, nadležnih općinskih službi, inspekcijskih organa nadležnih za trgovinu te pijačnih trgovaca i vlasnika pijaca.

Opširnije...

POČETAK IZDAVANJA DOPUNSKIH TAKSI OZNAKA U 2018. GOD.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK je od 15.01.2018. godine (ponedeljak) počelo sa distribucijom dopunskih taksi oznaka za sve taksi prijevoznike koji legalno obavljaju djelatnost taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Čestitka povodom Dana vozača i automehaničara

Povodom Dana vozača i automehaničara, 15. januara, Ministarstvo trgovine turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona upućuje iskrene čestitke svim vozačima i automehaničarima.

Opširnije...

Delegacija Vlade TK učestvovala u studijskoj posjeti Italiji

Delegacija Tuzlanskog kantona je u periodu od 17. do 21. decembra 2017. godine učestvovala u studijskoj posjeti koju je organizovala italijanska organizacija CISP u okviru projekta: AID 10983 - Biodiverzitet za lokalni razvoj - Inovativni model participativnog upravljanja zaštićenim pejsažom Konjuh u Bosni i Hercegovini / BioSvi, sufinasiranog od strane Italijanske agencije za saradnju i razvoj (AICS).

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja