Posjeta predstavnika Tuzlanskog kantona Europskom parlamentu i Europskoj komisiji

U okviru Programa Europske unije za mlade profesionalce na Zapadnom Balkanu kojeg provodi British Council, a finansira Europska Unija, predstavnice Tuzlanskog kantona Mirela Omerović iz Ministarstva za kulturu, sport i mlade i Selma Iljazović iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, učestvovale su u posjetama Europskom parlamentu i Europskoj komisiji u Briselu.

eu4wb6 Luiz CalaveraPosjeta Europskom parlemntu obuhvatala je prezentacije o ključnim aspektima rada i funkcionisanja Europskog parlementa, dok su u okviru posjete Europskoj komisiji, učesnici imali priliku upoznati se sa radom Europske komisije, trenutnim prioritetima kao i trenutnim i budućim izazovima koji stoje pred Europskom komisijom. Dodatno, tokom posjete Europskoj komisiji učesnicima su prezentirane specifičnosti procesa pristupanja zemalja Zapadnog Balkana EU, značaj aspekta reforme javne uprave kao i EU fondovi koji stoje na raspolaganju zemljama Zapadnog Balkana.
Kao dio programa, u Briselu je 02.02.2018. godine održana panel diskusija na temu „Zašto ja značajna reforma javne uprave" na kojoj je, pored ostalih govornika, predstavnika Europske Komisije, učešće uzela i Genoveva Ruiz Calavera, direktorica za Zapadni Balkan pri Generalnoj direkciji Europske komisije za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju koja je istakla podršku mladim državnim službenicima iz Zapadnog Balkana, posebno naglašavajući da je EU shema rezultat dogovora na samitu Berlinskog procesa u Parizu te da se od učesnika sheme očekuju da postanu lideri i pokretači procesa EU integracija u njihovim institucijama i zemlji. Također, prenijela je i optimistične poruke u pogledu europske budućnosti Zapadnog Balkana.
Također, za predstavnike Bosne i Hercegovine u okviru EU sheme za mlade državne službenike održan je prijem u Misiji Bosne i Hercegovine pri Europskoj Uniji. Tokom sastanka razgovarano je o novoj strategiji Europske Unije prema Zapadnom Balkanu i ulozi koju učesnici sheme imaju u implementaciji Strategije, kao i trenutnom statusu procesa pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj Uniji.
Program Evropske unije za mlade profesionalce na Zapadnom Balkanu je pokrenut 2016. godine, a 2017. godine odabrano je 5 državnih službenika iz Bosne i Hercegovine koji su se pridružli grupi od ukupno 30 mladih državnih službenika iz 6 zemalja Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Makedonija, Kosovo i Crna Gora) koji učestvuju u intenzivnim programima obuke iz oblasti europskih integracija.

U okviru Programa Europske unije za mlade profesionalce na Zapadnom Balkanu kojeg provodi British Council, a finansira Europska Unija, predstavnice Tuzlanskog kantona Mirela Omerović iz Ministarstva za kulturu, sport i mlade i Selma Iljazović iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, učestvovale su u posjetama Europskom parlamentu i Europskoj komisiji u Briselu.

eu4wb6 Luiz CalaveraPosjeta Europskom parlemntu obuhvatala je prezentacije o ključnim aspektima rada i funkcionisanja Europskog parlementa, dok su u okviru posjete Europskoj komisiji, učesnici imali priliku upoznati se sa radom Europske komisije, trenutnim prioritetima kao i trenutnim i budućim izazovima koji stoje pred Europskom komisijom. Dodatno, tokom posjete Europskoj komisiji učesnicima su prezentirane specifičnosti procesa pristupanja zemalja Zapadnog Balkana EU, značaj aspekta reforme javne uprave kao i EU fondovi koji stoje na raspolaganju zemljama Zapadnog Balkana.
Kao dio programa, u Briselu je 02.02.2018. godine održana panel diskusija na temu „Zašto ja značajna reforma javne uprave" na kojoj je, pored ostalih govornika, predstavnika Europske Komisije, učešće uzela i Genoveva Ruiz Calavera, direktorica za Zapadni Balkan pri Generalnoj direkciji Europske komisije za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju koja je istakla podršku mladim državnim službenicima iz Zapadnog Balkana, posebno naglašavajući da je EU shema rezultat dogovora na samitu Berlinskog procesa u Parizu te da se od učesnika sheme očekuju da postanu lideri i pokretači procesa EU integracija u njihovim institucijama i zemlji. Također, prenijela je i optimistične poruke u pogledu europske budućnosti Zapadnog Balkana.
Također, za predstavnike Bosne i Hercegovine u okviru EU sheme za mlade državne službenike održan je prijem u Misiji Bosne i Hercegovine pri Europskoj Uniji. Tokom sastanka razgovarano je o novoj strategiji Europske Unije prema Zapadnom Balkanu i ulozi koju učesnici sheme imaju u implementaciji Strategije, kao i trenutnom statusu procesa pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj Uniji.
Program Evropske unije za mlade profesionalce na Zapadnom Balkanu je pokrenut 2016. godine, a 2017. godine odabrano je 5 državnih službenika iz Bosne i Hercegovine koji su se pridružli grupi od ukupno 30 mladih državnih službenika iz 6 zemalja Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Makedonija, Kosovo i Crna Gora) koji učestvuju u intenzivnim programima obuke iz oblasti europskih integracija.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za kulturu, sport i mlade 2018 Posjeta predstavnika Tuzlanskog kantona Europskom parlamentu i Europskoj komisiji