SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA VIJEĆA MLADIH I OMLADINSKIH ORGANIZACIJA SA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Ministar za kulturu, sport i mlade u Vladi Tuzlanskog kantona, Srđan Mićanović, danas je održao prvi sastanak sa predstavnicima vijeća mladih i omladinskih organizacija sa područja Tuzlanskog kantona. Sastanak je bio informativnog karaktera, s ciljem upoznavanja sa radom vijeća mladih i omladinskih organizacija, tekućim programima i budućim planovima.

Sastanak sa predstavnicima omladinskih organizacija

Tokom sastanka predstavljeni su ciljevi novog Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, kao i planirane aktivnosti u narednom periodu, posebno one usmjerene na jačanje saradnje sa svim relevantnim akterima te jačanje kapaciteta za implementaciju mjera i aktivnosti u resornoj oblasti. Primjena Zakona o mladima Federacije BiH, prostor za mlade, umrežavanje i jačanje kapaciteta omladinskih organizacija i organizacija koje se bave pitanjima mladih neke su od tema koje su bile predmet diskusije na sastanku. Tokom sastanka definisane su i smjernice buduće saradnje između resornog Ministarstva, vijeća mladih i omladinskih organizacija na području Kantona, a sa krajnjom svrhom doprinosa jačanju položaja mladih.
Ministar Mićanović je na kraju istaknuo da je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade otvoreno za saradnju, prijedloge i inicijative mladih i da će predstavljati instituciju kojoj se mladi mogu obratiti u svakom trenutku za informacije i podršku koju budu trebali.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za kulturu, sport i mlade 2018 SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA VIJEĆA MLADIH I OMLADINSKIH ORGANIZACIJA SA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA