Unapređenje saradnje sa predstavnicima lokalnih zajednica u oblasti kulture, sporta i mladih

U Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona danas je održan sastanak sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona odnosno službenicima koji rade na poslovima iz oblasti kulture, sporta i mladih. Cilj sastanka bio je definisanje smjernica buduće saradnje, a sa krajnjom svrhom doprinosa razvoju kulture i sporta i jačanja položaja mladih na području Tuzlanskog kantona.

Sastanak sa predstavnicima opcinaTokom sastanka predstavljeni su ciljevi novog Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, kao i planirane aktivnosti u narednom periodu, posebno one usmjerene na jačanje saradnje sa svim relevantnim akterima te jačanje kapaciteta za implementaciju mjera i aktivnosti u resornoj oblasti.
Predstavnici lokalnih zajednica imali su priliku i prezentirati vlastite aktivnosti koje sprovode u oblasti kulture, sporta i mladih, iznijeti probleme sa kojima se susreću u svom radu ali i predložiti načine njihovog prevazilaženja. Bila je ovo prilika i da se utvrde smjernice dalje saradnje resornog Ministarstva i jedinica lokalne samuprave ali i svih drugih relevantnih aktera koji djeluju u oblasti kulture, sporta i mladih na području Tuzlanskog kantona. Jedan od zaključaka sastanka jeste da ovakve vrste sastanaka moraju biti kontinuirane kako bi se razmijenile informacije i iskustva i unaprijedila saradnja navedenih institucija.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za kulturu, sport i mlade 2018 Unapređenje saradnje sa predstavnicima lokalnih zajednica u oblasti kulture, sporta i mladih