JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU

Zaključkom, broj: 01-02-594-4/17 od 29.12.2017. godine, Skupština Tuzlanskog kantona prihvatila je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu i konstatovala da isti može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na Nacrt Zakona koje su izložila radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine, Skupština Tuizlanskog kantona zadužila je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade da provede javnu raspravu, u trajanju od 30 dana, te da sumira rezultate javne rasprave i sačini izvještaj koji će dostaviti Vladi Tuzlanskog kantona i poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona uz Prijedlog Zakona.

Imajući u vidu naprijed navedeno, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona uputilo je u javnu raspravu Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu sljedećim pravnim subjektima: Kantonalnim ministarstvima, Gradsko vijeće Tuzla, Općinska vijeća: Banovići, Čelić, Živinice, Sapna, Doboj Istok, Gračanica, Kalesija, Gradačac, Kladanj, Lukavac, Srebrenik i Teočak, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzla, Sportski savez invalida Tuzlanskog kantona, Sportski savez Tuzlanskog kantona.
Ovim putem obavještavamo da se tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu može preuzeti na internet stranici Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.gov.ba) ili puteme-maila Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona ( Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ). Svoje primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja učesnici javne rasprave dostavit će Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu od strane Skupštine Tuzlanskog kantona, na adresu Rudarska br. 65 Tuzla. Javna rasprava traje do 28.1.2018. godine. Po isteku roka za javnu raspravu, organizovat će se rasprava na Okruglom stolu, te sumirati rezultati javne rasprave i sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, nakon čega će Vlada Tuzlanskog kantona utvrditi Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu i isti uputiti u dalju skupštinsku proceduru na usvajanje. Rasprava na Okruglom stolu održat će se u prostorijama Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona ili na drugoj odgovarajućoj lokaciji, o čemu će svi zainteresovani subjekti biti obaviješteni putem internet stranice Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.gov.ba) ili putem e-maila Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona ( Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ).

Zaključkom, broj: 01-02-594-4/17 od 29.12.2017. godine, Skupština Tuzlanskog kantona prihvatila je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu i konstatovala da isti može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na Nacrt Zakona koje su izložila radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine, Skupština Tuizlanskog kantona zadužila je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade da provede javnu raspravu, u trajanju od 30 dana, te da sumira rezultate javne rasprave i sačini izvještaj koji će dostaviti Vladi Tuzlanskog kantona i poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona uz Prijedlog Zakona.

Imajući u vidu naprijed navedeno, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona uputilo je u javnu raspravu Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu sljedećim pravnim subjektima: Kantonalnim ministarstvima, Gradsko vijeće Tuzla, Općinska vijeća: Banovići, Čelić, Živinice, Sapna, Doboj Istok, Gračanica, Kalesija, Gradačac, Kladanj, Lukavac, Srebrenik i Teočak, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzla, Sportski savez invalida Tuzlanskog kantona, Sportski savez Tuzlanskog kantona.
Ovim putem obavještavamo da se tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu može preuzeti na internet stranici Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.gov.ba) ili puteme-maila Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona ( Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ). Svoje primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja učesnici javne rasprave dostavit će Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu od strane Skupštine Tuzlanskog kantona, na adresu Rudarska br. 65 Tuzla. Javna rasprava traje do 28.1.2018. godine. Po isteku roka za javnu raspravu, organizovat će se rasprava na Okruglom stolu, te sumirati rezultati javne rasprave i sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, nakon čega će Vlada Tuzlanskog kantona utvrditi Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu i isti uputiti u dalju skupštinsku proceduru na usvajanje. Rasprava na Okruglom stolu održat će se u prostorijama Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona ili na drugoj odgovarajućoj lokaciji, o čemu će svi zainteresovani subjekti biti obaviješteni putem internet stranice Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.gov.ba) ili putem e-maila Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona ( Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ).

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za kulturu, sport i mlade 2018 JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU