Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2019. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17) i tačke XVII stav (1), Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona", broj: 02/1-14-11418-1/19 od 28.05.2019. godine i Odluke o izmjeni Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona", broj:02/1-14-16866/19 od 03.09.2019. godine Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

J A V N I P O Z I V
za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2019. godinu

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, sa pozicije "Podrška razvoju kantona", a koji se odnosi na sljedeće projekte:

1. Subvencija za unapređenje i razvoj poslovnih zona do 370.000,00 KM
2. Pokretanje poslovnih poduhvata do 170.000,00 KM
3. Sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih međunarodnih fondova do 50.000,00 KM
4. Subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika do 10.000,00 KM
5. Subvencije malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme i alata do 310.000,00 KM
6. Subvencije obrtima za nabavku opreme i alata do 100.000,00 KM

 

Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije i obrasce po pojedinim projektima.

 

1. Projekt broj 1. – SUBVENCIJE ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ POSLOVNIH ZONA

 

2. Projekt broj 2. – POKRETANJE POSLOVNIH PODUHVATA

 

3. Projekt broj 3. – SUFINANSIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA FINANSIRANIH IZ EU I/ILI DRUGIH MEĐUNARODNIH FONDOVA

 

4. Projekt broj 4. – SUBVENCIJE ZA PODRŠKU OBRTNIČKIM KOMORAMA I UDRUŽENJIMA OBRTNIKA

 

5. Projekt broj 5. SUBVENCIJA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME I ALATA

 

6. Projekt broj 6. – SUBVENCIJE OBRTIMA ZA NABAVKU OPREME I ALATA

 

IZJAVE

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15