Program javne rasprave o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona

 

Vlada Tuzlanskog kantona dostavila je Skupštini Kantona na razmatranje i usvajanje nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona.


Skupština Tuzlanskog kantona je prihvatila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona zaključkom broj: 01-02-283-4/18 od 18.10.2019.godine i konstatovala da isti može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložila radna tijela Skupštine.


Na osnovu gore navedenog, a u skladu sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja upućuje u javnu raspravu nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna