Nagrada Al Burda Festivala

Obavještavamo sve zainteresovane o pozivu za registraciju za dodjelu nagrada Al Burda Festivala koji će se održati u decembru 2021. godine u sklopu Expo Dubai.


Ministarstvo kulture i omladine Ujedinjenih arapskih emirata je 2004. godine pokrenulo pomenutu nagradu, koja se u svom 16. izdanju pozicionira kao globalna platforma koja usvaja raznolikost islamske kulture i njenih estetskih praksi te nastoji oživjeti islamsku kulturu i umjetnički pokret. Nagrada prepoznaje kreativnost i izvrsnost u praksi tradicionalnih islamskih disciplina i odaje počast složenosti arapskog jezika a dodjeljuje se u četiri kategorije: poezija, kaligrafija, ornamentika i tipografija.

Više informacija možete naći na sljedećoj web stranici: https://burda.ae/awards/en a krajnji rok za prijavu je 26.07.2021. godine.

15. Praški Quadriennale scenografije i teatarskog prostora

Obavještavamo sve zainteresovane da će se u mjesecu junu 2023. godine u Pragu upriličiti manifestacija 15. Praški Quadriennale scenografije i teatarskog prostora.

Praški Quadriennale je jedan od najvećih svjetskih događaja iz oblasti scenografije i teatrske arhitekture, a u glavnom dijelu programa predviđene su izložbe, predstave, radionice, diskusije i drugi projekti iz oblasti scenografije, kostima, svjetla, tona i drugih elemenata teatra, kao i programi za djecu i studente.

Prijava za učešće sa detaljnim opisom umjetničkog koncepta može se naći na web stranici: https://www.pq.cz/, a rok za prijavu potencijalnih učesnika za glavnu izložbu je do 30.11.2021. godine. Za sve dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobi gđi. Magdeleni Brožikovoj putem e-mail adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

 

Obavještenja


Nagrada Centra sjever – jug Vijeća Evrope

Obavještavamo Vas o pozivu za dostavljanje nominacija za Nagradu sjever - jug koju dodjeljuje Centar sjever – jug Vijeća Evrope. Pomenuta nagrada ove godine slavi svoje 26. izdanje i dodjeljuje se aktivistima, ličnostima, organizacijama ili institucijama prepoznatim po njihovom zalaganju za odbranu i promovisanje ljudskih prava, demokratije i vladavine prava te razvoju interkulturalnog dijaloga, jačanju partnerstva sjever – jug i solidarnosti u skladu sa principima i prioritetima Vijeća Evrope.

Nominacije za nagradu podnose se putem online obrasca, a rok za podnošenje nominacije je 15. septembar 2021. godine. Više informacija je dostupno na sljedećoj web stranici: https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/north-south-prize


Art Market Budapest

Obavještavamo Vas o pozivu za saradnju koji se odnosi na ponudu za uključivanje umjetnika iz naše zemlje u pripremu ovogodišnjeg međunarodnog sajma umjetnosti i kulture pod nazivom Art market Budapest. Pomenuti sajam predstavlja jedinstvenu umjetničku kompoziciju u jednom od kulturno prepoznatljivih gradova u Evropi, te daje naglasak na prisustvo novih i inspirativnih galerija i umjetnika, uključujići i nadolazeće zvijezde budućnosti, dok istovremeno stavlja fokus na nove umjetničke inspiracije.

Sajam će se održati od u periodu od 07. – 10.10.2021. godine, a više informacija je dostupno na sljedećoj web stranici: https://artmarketbudapest.hu/.Međunarodno takmičenje kompozitora „Hadžibejli", Baku, Azerbejdžan

Obavještavamo sve zainteresovane da će se povodom obilježavanja sto godina postojanja Muzičke akademije Baku, Azerbejdžan održati međunarodno takmičenje kompozitora „Hadžibejli". Cilj pomenute aktivnosti je popularizacija djela velikog kompozitora Uzeira Hadžibejlija i zaštita njegovog stvaralaštva od plagiranja, te promocija azerbejdžanske kulture širom svijeta.

Rok za slanje kompozicija je 01.07.2021. godine, a više informacija se nalazi na linku: https://nmgcs.co/.

 

Odluka o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003 – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 69. tačka 44. i članom 81. stav (2) Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona „ broj: 1/21), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 27.04.2021. godine, donosiODLUKU

o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice
32010003 – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kantonJavni poziv za sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona", broj: 10/18) i člana 7. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu, broj 02/1-36-8870-1/21 od 04.05.2021.godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

JAVNI POZIV
za sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacija
u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021. godinu

 

 

Poziv za podnošenje prijava na Javni poziv u okviru Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

UNESCO je objavio poziv za podnošenje prijava na Javni poziv u okviru Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD). IFCD finansira projekte zemalja u razvoju, a prepoznat je među profesionalcima u kulturi širom svijeta jer promoviše stvaranje dinamičnih kulturnih sektora.

Poziv je namijenjen javnim tijelima/institucijama i nevladinim organizacijama iz prihvatljivih zemalja (u koje između ostalog spada i Bosna i Hercegovina), kao i međunarodnim nevladinim organizacijama registrovanim u zemljama potpisinicama Konvencije o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza iz 2005. godine, za dostavljanje projekata koji vode ka strukturnim promjenama kroz:

• donošenje i/ili razradu politika i strategija koje imaju direktan strukturalni uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznim kulturnim izrazima, uključujući kulturna dobra, usluge i aktivnosti;
• jačanje vještina javnog sektora i organizacija civilnog društva za podršku održivim regionalnim i lokalnim industrijama i tržištima zemalja u razvoju.

Maksimalan iznos budžeta po projektu je 100.000,00 USD, sa rokom implementacije od 12-24 mjeseca, dok je rok za dostavljanje prijava 16. juni 2021. godine.

Detaljne informacije o pozivu dostupne su na sljedećem linku: https://en.unesco.org/creativity/calls/call-applications-international-fund-cultural

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna