Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona“ za 2022. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13, 15/17 i 10/18) i tačke XIV stav (1), Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona", broj: 02/1-11-13049-1/22 od 06.06.2022. godine Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

 

 

J A V N I  P O Z I V
za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2022. godinu

 

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, sa pozicije 31010003 – "Podrška razvoju Kantona", a koji se odnosi na sljedeće projekte:

1. subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) za
nabavku opreme, alata i repromaterijala do 2.000.000,00 KM
2. subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) za
digitalnu transformaciju do 220.000,00 KM
3. subvencije obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala do 950.000,00 KM
4. subvencije novoosnovanim MMSP i obrtima za nabavku opreme,
alata i repromaterijala do 300.000,00 KM
5. subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima
obrtnika do 10.000,00 KM

Sve potrebne informacije o javnom pozivu, zahtjeve i ostale obrasce (Izjave) po pojedinim projektima možete pronaći na sljedećim linkovima:PRILOZI:

Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava Podrška razvoju Kantona za 2022. godinu

1. SUBVENCIJE MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME, ALATA I REPROMATERIJALA
SMJERNICE_Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme, alat i repromaterijala
ZAHTJEV_ Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme, alat i repromaterijala

2. SUBVENCIJE MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU
SMJERNICE_Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za digitalnu transformaciju
ZAHTJEV_ Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za digitalnu transformaciju

3. SUBVENCIJE OBRTIMA ZA NABAVKU OPREME, ALATA I REPROMATERIJALA
SMJERNICE_ Subvencije obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala
ZAHTJEV_ Subvencije obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala

4. SUBVENCIJE NOVOOSNOVANIM MMSP I OBRTIMA ZA NABAVKU OPREME, ALATA I REPROMATERIJALA
SMJERNICE_ Subvencije novoosnovanim MMSP i obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala
ZAHTJEV_ Subvencije novoosnovanim MMSP i obrtima za nabavku opreme, alata i repromaterijala

5. SUBVENCIJE ZA PODRŠKU OBRTNIČKIM KOMORAMA I UDRUŽENJIMA OBRTNIKA
SMJERNICE_ Subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika
ZAHTJEV_ Subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika

 

IZJAVE
Izjava_o_korištenim_pomoćima_male_vrijednosti
Izjava_o_ostvarenim_rezultatima_poslovanja_za mikro_mala_srednja preduzeća
Izjava_o_realizaciji_projekta_komore_udruženja_fondacije

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15