INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

 

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Ministarstvo finansija TK objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c. Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga: ODRŽAVANJA PROGRAMSKIH PROIZVODA RAS (raspodjela javnih prihoda, informacioni sistem zaliha, materijalno poslovanje i sistem stalnih sredstava). Tenderska dokumentacija se nalazi u Ministarstvu finansija TK, Ul. Turalibegova broj 40, 75 000 Tuzla i dostupna je za sve zainteresirane kandidate.

Interni oglas za popunu radnog mjesta namještenika

Na osnovu člana 73. stav 1. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu («Sl. novine Tuzlanskog kantona», broj: 7/17 i 10/17), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj:02/1-14-21512/19 od 05.11.2019.godine i člana 4. B-tačka III – 26. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija broj: 07/1-34-22860/17 od 03.07.2017. godine, Ministar finansija objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno
vrijeme u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona


I. Naziv radnog mjesta: Viši referent za poslove obračuna plaćaa– Služba centralizovanog obračuna i isplate plaća – 1 ( jedan ) izvršilac.

Opširnije...

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Ministarstvo finansija TK objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c. Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga održavanja TEHNIČKOG I FUNKCIONALNOG ODRŽAVANJA SISTEMA CENTRALIZOVANOG OBRAČUNA PLAĆA.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna