Konačna lista branitelja i članova njihove porodice za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Na osnovu odredbe člana 16. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanshog kantona " broj: 5/19), Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje:


KONAČNU LISTU
branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za stručno osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža za 2020. godinu

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

Na osnovu pojedinih upita od strane djece - članova porodica demobilisanih branilaca, u smislu ostvarivanja prava na sufinansiranje za vrijeme redovnog školovanja na javnim visokoškolskim ustanovama, obavještavamo Vas sljedeće.


Članom 46. stav (1) Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH" broj: 54/19), a koji se odnosi na sufinansiranje troškova upisa, decidno je propisano: „Za vrijeme redovnog školovanja na javnim visokoškolskim ustanovama, djeca nezaposlenih demobilisanih branilaca, koji nemaju sredstava za izdržavanje, prema podacima Centra za socijalni rad, mogu ostvariti pravo na sufinansiranje troškova upisa u novu školsku/studijsku godinu, u visini do 50% novčanih sredstava."

Opširnije...

Konačna rang lista invalidskih sportskih klubova za dodjelu finansijskih sredstava

Na osnovu odredbi člana 21. stav (5) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, broj: 02/1-11-10989/20 od 09.06.2020. godine, Ministar za boračka pitanja utvrđuje:


KONAČNU RANG LISTU

invalidskih sportskih klubova za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2020. godinu...

Opširnije...

Lista branitelja i članova njihove porodice za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

1. Na osnovu odredbe člana 15. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/19), Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog branilaca i članova njihovih porodica za 2020. godinu, utvrđuje:

LISTU
branitelja i članova njihove porodice čiji se zahtjevi za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa odbijaju kao neosnovani ili nekompletni


2. Na osnovu odredbe člana 15. stav (2) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/19), Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog branilaca i članova njihovih porodica za 2020. godinu, utvrđuje:

PRIJEDLOG LISTE
branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za stručno osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža, za 2020. godinu...

Opširnije...

Obavještenje

O B A V J E Š T E N J E


Obavještavaju se kandidati koji su ostvarili pravo na dodjelu finansijskih sredstava u svrhu zapošljavanja/samozapošljavanja po Javnom pozivu za 2020. godinu da će se potpisivanje ugovora vršiti 23.07.2020. godine (četvrtak) u Plavoj Sali BKC Tuzla sa početkom u 12 sati za pravna lica kojima su odobrena sredstva za zapošljavanje.


Za fizička lica koja su ostvarila pravo na dodjelu sredstava za samozapošljavanje, potpisivanje ugovora će se vršiti isti dan u 14 sati.


Napomena: Shodno naredbama kriznih štabova Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona obavezno je nošenje zaštitne maske i rukavica. Svaki kandidat je dužan ponijeti vlastitu hemijsku olovku.

Početak primjene Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilisane branioce

O B A V J E Š T E NJ E
o početku primjene Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi
za demobilisane branioce


Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 07.07.2020. godine, donijela je Uredbu o novčanoj egzistencijalnoj naknadi kojom su utvrđeni uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na istu za demobilisanog branioca koji je ostvario prava na području Tuzlanskog kantona kao i demobilisanog branioca povratnika u Republiku Srpsku.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna