PONOVLJENI JAVNI POZIV U CILJU PRIKUPLJANJA PRIJAVA ZA PARTICIPACIJU U TROŠKOVIMA ORGANIZOVANJA SPORTSKIH TAKMIČENJA I MANIFESTACIJA U POVODU OBILJEŽAVANJA ZNAČAJNIH DATUMA, DOGAĐAJA I LIČNOSTI ZA TUZLANSKI KANTON ZA 2013. GODINU

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton, (Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 4/12 i 2/12), a u vezi sa tačkom III Konačne liste redoslijeda kandidata, broj: 15/1-41-455-KL/13 od 22.04.2013. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavljuje:

Ponovljeni Javni poziv u cilju prikupljanja prijava za participaciju u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti za Tuzlanski kanton za 2013. godinu

Opširnije...

JAVNI OGLAS ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU BESPOVRATNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA POMOĆ U RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013.GODINU

Na osnovu člana 30. stav (5) Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/11, 14/11 i broj:02/1-14-4111/13 od 14.03.2013. godine i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-14-4111/13 od 25.03.2013. godine godine, SLUŽBA BORAČKO - INVALIDSKE ZAŠTITE OPĆINE __________________, raspisuje

JAVNI OGLAS za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu (doc 131KB)
Zahtjev za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice po javnom oglasu za 2013. godinu (doc 82KB)

 

KONAČNA LISTA REDOSLIJEDA KANDIDATA - UČENIKA/STUDENATA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA 2012/2013.GODINU

Na osnovu odredbe člana 17. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 1/12 i 14/12), ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje:

Opširnije...

LISTA KANDIDATA-UČENIKA/STUDENATA ZA DODJELU STIPENDIJA

 Na osnovu odredbe člana 16. stav (6) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 1/12) i bro:j 02/1-26075/12 od 23.11.2012. godine, Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice, na sjednici održanoj dana, 05.02.2013. godine, utvrđuje:

Opširnije...

JAVNI POZIV U CILJU PRIKUPLJANJA PRIJAVA ZA PARTICIPACIJU U TROŠKOVIMA ORGANIZOVANJA SPORTSKIH TAKMIČENJA I MANIFESTACIJA U POVODU OBILJEŽAVANJA ZNAČAJNIH DATUMA, DOGAĐAJA I LIČNOSTI ZA TUZLANSKI KANTON ZA 2013.GODINU

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton, (Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 4/12 i broj: 02/1-05-45-455/13 od 18.01.2013. godine), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavljuje:

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna